wie is Jezus

0
de naam Jezus is wereldberoemd, de meeste mensen op aarde hebben Zijn naam weleens gehoord. Ongeveer ⅓ deel van de wereldbevolking noemt zichzelf christen....

Paulus, een bewijs voor de opstanding

0
de radicale verandering van de genadeloze christenvervolger Paulus tot een vurig navolger van Christus is een enorm bewijs voor de waarheid van de boodschap...

bekende mensen over de opstanding

0
LORD DARLING, OUD-OPPERRECHTER VAN ENGELAND: “de bewijzen voor de opstanding van Jezus Christus uit de dood zijn zo sterk, dat geen enkele weldenkende jury ter...

razendsnelle groei

0
Het christelijk geloof is kort na de dood van Jezus ontstaan en heeft zich daarna razendsnel verbreid. Binnen 5 weken waren er al tienduizend...

eerst sceptisch ..

0
Een ander bewijs voor de opstanding is de bekering van sceptische en zelfs vijandig gezinde mensen. Een paar voorbeelden: Jakobus Jakobus was een broer van Jezus....

totaal veranderd

0
heel opvallend in het hele verhaal rondom de opstanding is de totale metamorfose in de volgelingen van Jezus. Als u de volgelingen van Jezus...

opgestaan uit de dood … of toch niet

0
in het vorige onderwerp hebben we stilgestaan bij de bewering van de volgelingen van Jezus dat het graf leeg was en dat Jezus uit...

de opstanding

0
Er zijn maar weinig historici die betwijfelen of Jezus wel echt bestaan heeft. En dat Hij gekruisigd is (wat in die tijd een normale...

er zijn wat Jezus betreft slechts 3 mogelijkheden

0
kun je iemand die de de dingen zei die Jezus zei en de dingen deed die Jezus deed slechts een goed voorbeeld of een...

Ik Ben

0
In de uitspraken van Jezus komt de term “Ik ben” regelmatig voor. Op zich lijkt dat niets byzonders, behalve als je in het Oude...