bekende mensen over de opstanding

0
1768

LORD DARLING, OUD-OPPERRECHTER VAN ENGELAND:

“de bewijzen voor de opstanding van Jezus Christus uit de dood zijn zo sterk, dat geen enkele weldenkende jury ter wereld tot een andere conclusie zou kunnen komen dan dat het verhaal van de opstanding de waarheid is”

CHUCK COLSON, OUD MEDEWERKER VAN NIXON TEN TIJDE VAN HET WATERGATE SCHANDAAL. DAARNA CHRISTEN GEWORDEN:

“Ik bevond me temidden van de machtigste mannen ter wereld maar de waarheid konden we niet tegenhouden (Colson doelt hier op het watergate-schandaal waar men trachtte de waarheid te verdoezelen). Als het verhaal van de opstanding niet waar zou zijn, zouden die eerste discipelen er nooit zo lang aan hebben kunnen vasthouden. Er zou altijd wel iemand opdagen die met het bewijs van het tegendeel op de proppen kwam”

THOMAS ARNOLD, SCHRIJVER VAN HET BEROEMDE DRIEDELIGE WERK ‘DE GESCHIEDENIS VAN ROME’:

“Ik ben al jaren gewend om de geschiedenis van andere tijden te bestuderen en om de argumenten van hen die daarover geschreven hebben te onderzoeken en op hun waarde te schatten; ik ken geen enkel feit in de geschiedenis der mensheid dat voor de denkbeelden van een onbevooroordeeld onderzoeker door beter en vollediger argumenten wordt bewezen, dan het grote teken van God aan ons dat Christus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan”

DR SIMON GREENLEAF, EEN VAN DE GROOTSTE RECHTSGELEERDEN DIE AMERIKA OOIT HEEFT GEHAD:

“De opstanding van Christus is één van de best gestaafde gebeurtenissen in de geschiedenis, gerekend naar de maatstaven van juridisch bewijs zoals die worden toegepast in gerechtshoven”

PINCHAS LAPIDE, EEN VOORAANSTAAND JOODS-ORTHODOX WETENSCHAPPER:

“als dit groepje geschrokken en bange apostelen op het punt stond alles te laten voor wat het was en uit wanhoop naar Galilea te vluchten; als deze boeren, herders en vissers, die hun meester verraden en verloochend hadden en Hem aan zijn lot hadden overgelaten, plotseling konden veranderen in een sterke zendingsgemeenschap, overtuigd van de redding en in staat om na Pasen met veel meer succes te werk te gaan dan voor Pasen, dan voldoet geen enkel visioen of hallunicatie om zo’n radicale verandering te verklaren”

DE APOSTEL PAULUS, SCHRIJVER VAN HET GROOTSTE DEEL VAN HET NT:

“als u nu het heerlijke nieuws hebt gehoord dat Christus weer levend is geworden, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat er geen enkele dode ooit weer levend wordt? als zij gelijk hebben, is Christus ook niet uit de dood teruggekomen. En als Hij niet uit de dood teruggekomen is, kunnen wij wel ophouden Hem bekend te maken; dan is het zinloos in Hem te geloven”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in