de intelligentie en informatiewet ontkracht de evolutietheorie

0
2395

Op dit moment leven er op aarde tienduizenden ingenieurs. Slechts sommigen van hen slagen erin in de loop van hun leven met veel denkwerk een innovatief systeem te bedenken dat echt origineel is en de technologie vooruit brengt. Vaak vinden ze dat niet in hun eentje uit, maar met een heel team ingenieurs. Bovendien, voor iedere uitvinding die op aarde wordt gedaan zijn de uitvindingen van hun voorgangers van belang. Zo kon een televisie niet gebouwd worden als er niet al eerder electriciteit, lampen en fotografie uitgevonden waren.

Het is blijkbaar niet gemakkelijk een efficiënt en goed bruikbaar systeem te creëren. Er komt gigantisch veel denkwerk, zoekwerk en analyse bij kijken. Om een ingewikkelde machine of fabriek te ontwikkelen moeten er intelligente personen zijn die het bedenken en testen. Zij moeten er in latere stadia fouten eruit filteren, want het minste onderdeeltje wat niet werkt kan fataal zijn voor het totale proces. En die intelligente personen hebben bovendien kennis nodig.

Dit is een belangrijke natuurwet die je echter niet vaak meer hoort: Intelligentie en kennis zijn twee basisvereisten voor het ontstaan van een systeem. Intelligente systemen ontstaan nooit uit zichzelf zonder intelligentie. Kort gezegd betekent dit dat intelligente informatie nooit ontstaat uit non-informatie, noch intelligentie vanuit non-intelligentie. Deze wet gaat hand in hand met de tweede wet van de thermodynamica, die zegt dat alles in ons universum vervallen wil tot chaos. Enkel een intelligente macht kan dit proces doorbreken en dingen construeren en creëren!

Je zult wel begrijpen waarom je deze regel niet vaak hoort. Het is namelijk onverenigbaar met de evolutietheorie, die zegt dat alle informatie intelligentie op aarde is ontstaan uit toevalsprocessen. Het is echter vreemd dat op alle andere vlakken van de wetenschap (buiten evolutionisme) deze wet wel strikt gehandhaafd wordt. Bijvoorbeeld: stel dat ruimtestations via satellieten golven ontvangen uit de ruimte, die omgezet de volgende getallen weer blijken te geven: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, enz. In dat geval zouden onderzoekers onmiddellijk aannemen dat een intelligente macht de golven de ruimte in stuurt. Het is namelijk een opsomming van priemgetallen , waarvoor wiskundige kennis nodig is (een priemgetal is een getal dat alleen door zichzelf en door 1 deelbaar is). Wiskunde is een ‘universele taal’ Een niet-intelligente macht is niet instaat zoiets te coderen.

Maar laten we het nu eens hebben over de allersimpelste levensvorm op aarde: een eencellige. Zo’n eencellig organisme is opgebouwd uit een aantal onherleidbaar complexe systemen. Darwin kon dit nog niet weten. Wij weten het nu wel. In een eencellige ligt meer informatie opgeslagen dan in duizend encyclopedieën. Zo’n simpel organisme is zelfs nog opgebouwd uit enorm ingewikkelde, wiskundig perfecte systemen. En toch zeggen evolutionisten dat dit ‘eerste levende organisme’, wat een gigantisch complex apparaat is (en duizenden keren ingewikkelder dan het rijtje priemgetallen), is ontstaan vanuit… het niets!
Zomaar. Zonder intelligentie. Door toeval!

Jonathan Sarfati sloeg de spijker op de kop in een artikel in Creation Magazine: 
“Het is tragisch dat miljoenen dollars verspild worden aan het zoeken van complexe signalen uit de ruimte die zouden bewijzen dat er een buitenaardse intelligentie is, terwijl zulke mensen weigeren aan te nemen dat de complexe signalen in ons DNA en eiwit wijzen naar een Intelligentie die ons gemaakt heeft.” 

(Uit: Life on Mars? Separating fact from fiction – Jonathan Sarfati)

Als men een reeks priemgetallen uit de ruimte zou ontvangen, zouden wetenschappers ervan uitgaan dat er een intelligent wezen achter moet zitten. Echter, de gedachte dat achter het leven op aarde, dat een veel grotere en complexere wiskundige perfectie kent, eveneens een intelligent wezen zit is volgens dezelfde wetenschappers ‘onwetenschappelijk’.

De enorme complexiteit van eencelligen wordt op scholen min of meer verzwegen, omdat dit het geloof in evolutie zo moeilijk maakt. Het zijn de wetenschappers die bepalen welke feiten jou wel of niet bereiken. In schoolboeken en wetenschappelijke lectuur wordt daarom praktisch niet gesproken over de complexiteit van eencelligen. Toch is het een vaststaand feit. De wereldberoemde biochemicus Ernst Chain zei hierover: ‘Ik heb al jarenlang gezegd dat speculaties over de oorsprong van het leven geen nuttig doel dienen, om dat zelfs de eenvoudigste levensvorm veel te complex is om begrepen te worden in termen van de buitengewoon primitieve chemie die natuurwetenschappers hebben gebruikt in hun pogingen het onverklaarbare te verklaren dat miljarden geleden heeft plaatsgevonden. God is niet weg te verklaren door zulke naïeve gedachten.’ (Ernst Chain, geciteerd door R.W. Clark in The life of Ernst Chain, Penicillin and beyond, p. 148.)

En dr. Morris zei hierover: ‘Zelfs het kleinste eencellige organisme, de soort waarvan evolutionisten beweren dat die overeenkomt met de organismen die spontaan evolueerden uit niet-levende chemicalien, is zo complex dat wij er niet in slagen het te begrijpen, laat staan na te maken. (…) Zelfs de eenvoudigste cel is complexer dan een supercomputer. ‘ (Dr. John D. Morris, Ph.D. Geological Engineering, in In six days, why 50 scientists choose to believe in creation, p. 288)

Bij priemgetallen uit de ruimte zou men er vanuit gaan dat een intelligente macht ze gecodeerd moet hebben .

Bij véél ingewikkeldere eencellige organismen gelooft men alles behalve dat er een intelligente macht achter hun codering moet hebben gezeten…!

De informatie- en intelligentiewet is zo basaal en logisch, dat niemand hem zou weerspreken wanneer we het over dagelijkse dingen hebben. We weten dat alles wat we op aarde tegenkomen aan gebouwen, schilderijen, kunst, toestellen en apparaten is ontstaan door intelligentie. Maar wanneer we het hebben over de veel ingewikkeldere systemen van het leven, dan is het opeens onwetenschappelijk om te stellen dat er intelligentie aan te pas moet zijn gekomen.

FEIT: De informatie- en intelligentiewet is zo basaal en logisch, dat niemand hem zou weerspreken wanneer we het over dagelijkse dingen hebben. Alle wetenschappelijke vlakken beamen deze gedachtegang. Evolutie is de enige tak van de wetenschap waar hij volkomen genegeerd wordt. En dat moet ook, want de theorie is gefundeerd op een basis die haaks staat op deze wet. 

Wat de informatie- en intelligentiewet nog eens onderstreept, is het feit dat de hele schepping gecodeerd is volgens een (wiskundige) blauwdruk. De structuur van het leven heeft absoluut geen kenmerken die erop wijzen dat ze uit toeval is ontstaan. Bijvoorbeeld: alle levende organismen zijn ontworpen in de verhoudingen van de ‘gulden snede’. Bijna altijd is de lengte ten opzichte van de breedte van bladeren ontworpen naar de gulden snede. Maar ook de mens is volledig opgebouwd uit gulden snede-verhoudingen. De getallenreeks die voortkomt uit de gulden snede (de zogenaamde Fibonacci-reeks, genoemd naar de ontdekker ervan) is ook overal terug te vinden in de schepping; van blaadjes aan de bomen tot aan de curven van een slakkenhuis.

overgenomen van verzwegenwetenschap.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in