de fine-tuning van het heelal, een sterk argument voor het bestaan van God

0
2593

steeds meer komen natuurkundigen er achter dat er in ons heelal een zeer delicate balans bestaat tussen de verschillende natuurkundige constanten. De kleinste afwijking in een van deze constanten zou er al voor zorgen dat leven zoals wij dat kennen onmogelijk is. Dit wordt ook wel de fine-tuning van het heelal genoemd, in het Nederlands de fijnafstemming van het heelal.

Veel wetenschappers zijn op grond van dit argument dan ook tot de conclusie gekomen dat ons heelal ontworpen is.

De briljante astrofysicus Fred Hoyle zij hierover: “een nuchtere en bevredigende verklaring van onze wereld suggereert de hand van een intelligente ontwerper”. Een andere wetenschapper, Robin Collins, beschouwd deze feiten als ‘verreweg het meest overtuigende, hedendaagse bewijs voor het bestaan van God’.

Praten over natuurkundige constanten heeft altijd iets abstracts. Daarom ter verduidelijking van het antropisch principe een vergelijking die ik in een boek vond …

stel je voor dat er astronauten op Mars landen en daar een afgesloten biosfeer vinden. Op het controlepaneel zijn allerlei knoppen en en schuiven te vinden en alle instellingen in de biosfeer zijn precies zo dat er daar binnen leven mogelijk is: zo is de hoeveelheid zuurstof perfect, de temperatuur is 21 graden celcius, de luchtvochtigheid is 50%, er zijn systemen om de lucht te verversen, voedsel te produceren, energie op te wekken en afval af te voeren. Elke knop of schuif heeft een enorm aantal mogelijke standen en het ook maar een klein beetje aanpassen van een van deze standen zou er voor zorgen dat het milieu uit balans zou raken en leven totaal onmogelijk zou zijn.
Het is niet moeilijk om te raden wat voor conclusie deze astronauten zouden trekken na het aanschouwen hiervan: iemand heeft dit met veel zorg ontworpen en gebouwd.

Ons heelal blijkt in veel gevallen overeenstemming te vertonen met deze biosfeer. In de laatste 30 jaar hebben wetenschappers ontdekt dat ons heelal tot op het scherpst van de snede is uitgebalanceerd om leven mogelijk te maken. De toevalligheden zijn veel te fantastisch om ze aan puur toeval toe te schrijven of te beweren dat ze geen verklaring nodig hebben. Net zoals in de biosfeer zijn de knoppen veel te precies afgesteld. Dit bracht de al eerder genoemde Fred Hoyle tot de opmerking: ‘wanneer je de feiten op je laat inwerken, zegt het gezonde verstand dat het moeilijk anders kan of een superintellect heeft met de wetten van de natuurkunde zitten klooien’.

Het heelal is zo enorm precies afgesteld dat het antropisch principe een van de krachtigste argumenten voor het bestaan van God is. Het gaat niet om een paar constanten die het resultaat van toeval zouden kunnen zijn. Nee, er zijn meer dan honderd heel precies gedefinieerde constanten die tesamen het heelal in stand houden en leven mogelijk maken.

EEN PAAR VOORBEELDEN

de zwaartekracht.
Het schijnt zo te zijn dat als de zwaartekracht 0,000000000000000000000000000000000000001 procent groter of kleiner zou zijn, de zon niet zou bestaan en wij dus ook niet. Over precieze afstemming gesproken!

lichtsnelheid
elke natuurkundige wet laat zich beschrijven als een functie van de snelheid van het licht. Zelfs de geringste variatie in het licht zou de andere constanten wijzigen en leven op aarde onmogelijk maken.

het verschil in massa tussen protonen en neutronen
als je de massa van een neutron zou laten toenemen met één zevenhonderste, dan zou de kernfusie in de sterren stoppen. Het leven zou geen energiebron meer hebben.

het koolstofdioxidepeil
in onze atmosfeer wordt het koolstofdioxidepeil precies op het juiste peil gehouden. Als het groter zou zijn dan nu zou een extreem broeikaseffect het gevolg zijn en zouden we allemaal verbranden. Als het lager zou zijn zouden de planten hun fotosysnthese niet kunnen volhouden en zouden we stikken.

Meer dan honderd constanten zijn dus extreem precies afgestemd om leven mogelijk te maken. Ook atheisten worden met deze nauwkeurige fijnafstemming gecontronteerd die ze moeten zien te verklaren zonder een schepper. Ze zijn dan ook met de zgn Multiversum theorie op de proppen gekomen. Volgens die theorie bestaan er een oneindig aantal universums en hebben wij het geluk dat we in het universum met de juiste omstandigheden leven. Bij een oneindig aantal universums zal, aldus atheisten, elke mogelijke combinatie van omstandigheden zich voordoen, inclusief de combinatie die er in ons heelal voor zorgt dat er leven mogelijk is.

Er kleven tal van bezwaren tegen deze theorie waarvan de belangrijkste wel is het totale gebrek aan enig bewijs.

zie ook: de fine-tuning van het heelal: apollo 13 als voorbeeld

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in