waarom is de evolutietheorie toch zo populair

3
4189

Twintig jaar lang was hij een overtuigd evolutionist en doceerde hij deze theorie op diverse universiteiten. Hij vond het vreemd dat Jezus claimde dat Hij de Zoon van God was en voelde zich als wetenschapper gedwongen om dit te onderzoeken. Hij vond de waarheid en ontmoette zijn Schepper, Die hij al die tijd had verworpen.

Dr. Grady McMurtry uit Olando, USA, is een bijzondere en zeer intellectuele man, een rasonderwijzer, met humor, overtuigingskracht en een ongekende drive om mensen te overtuigen van de idioterie van de evolutietheorie. We ontmoeten elkaar op de Technische Universiteit in Delft, waar hij aanstonds een hoorcollege zal geven over het onderwerp ‘Evolutie of Creationisme’. De stap naar het creationisme heeft hij overigens niet zo maar genomen. Toen hij ontdekte dat Jezus de waarheid sprak en dat de God van de Bijbel de levende is, ging hij in zijn colleges nog steeds uit van de waarheid van de evolutietheorie.

Dr. McMurtry: „Ik heb zestien maanden besteed om voor de eerste keer opnieuw naar de evolutiewetenschappen te kijken. Ik kwam erachter dat het leven en de natuurlijke processen hier op aarde niet verklaard konden worden met de evolutietheorie, maar alleen door een afzonderlijke schepping zoals het creationisme zegt. Ik heb ook opnieuw gekeken naar fossiele afdrukken in de grond en ik ontdekte dat zij de evolutietheorie juist verwerpen en bewijzen dat de zienswijze van creationisten de feiten veel beter verklaart.“

Maar hebt u zichzelf in al die twintig jaar nooit eens afgevraagd: wat ik hier leer en doceer, is dat eigenlijk wel goed?”

Ik heb in die periode dat ik evolutionist was – zoals velen – nooit gedacht dat er een wetenschappelijk alternatief was. Dat komt omdat ik zoals de meeste mensen geleerd heb om ‘waarheden’ te memoriseren en niet om zelf kritisch na te denken. Ik heb ook niet geleerd om iets van verschillende kanten te bekijken. Maar dat is geen educatie, maar indoctrinatie. En dat is al die jaren gebeurd: ik was geïndoctrineerd en wist niet dat er een alternatief was, die ‘theory of special creation’ wordt genoemd, een seculiere theorie. Studenten zouden beide theorieën aangereikt moeten krijgen in het (basis)onderwijs, zodat ze zelf zouden kunnen kiezen welke theorie ze aanhangen.

Geen evolutie

Kunt u een paar punten of voorbeelden aanreiken, waaruit blijkt dat de evolutietheorie volgens u niet deugt en het creationistisch denken wel? „De eerste wet van de thermodynamica zegt: ‘Niets kan gecreëerd worden of vernietigd, het kan alleen getransformeerd worden van de ene toestand van bestaan naar de andere, maar er is geen schade of verlies’. Dat betekent dat het hele universum in het verleden in één keer is ontstaan, helemaal af en compleet. En áls het hele universum in een keer helemaal compleet is ontstaan, dan is het gecreëerd.

De tweede hoofdwet zegt: ‘De wanorde van het universum neemt toe, alles gaat bergafwaarts.’ De tweede wet wordt ook wel de wet van degeneratie of vernietiging genoemd. Geen enkel levend wezen in de natuur wordt automatisch beter of meer ontwikkeld, ook niet door er ongedefinieerde energie aan toe te voegen. We starten dus complex, en worden gedurende de tijd meer simpel, terwijl de evolutietheorie zegt dat levende wezens simpel beginnen en onwillekeurig meer complex en ontwikkeld worden. Maar dat zal niet gebeuren en er is een wet in de wetenschap die dus zegt dat het niet kán gebeuren.

De derde wet wordt bio-genesis genoemd, de wet van het ontstaan van leven. Deze wet zegt: ‘Leven komt alleen voort uit leven en reproduceert leven van dezelfde soort’. Dat klinkt zelfs bijbels. Vormen van leven veranderen of evalueren dus niet. Honden worden geen katten in de loop van de tijd. Hetzelfde geldt ook voor de wet van de genetica. Genen produceren nooit nieuwe informatie, maar dupliceren de vorige bestaande informatie. Voorbeeld: een kind is een kopie en een mix van zijn vader en moeder, maar een kind bestaat niet uit nieuwe genetische informatie. Je kan dingen goed kopiëren, minder goed kopiëren, maar nooit beter!“

En de fossielen in de grond dan?

„Velen denken dat fossielen miljoenen jaren oud zijn en dat dús de evolutietheorie waar is. Maar fossielen zijn helemaal geen miljoenen jaren oud. Er bestaan zelfs fossielen die slechts enkele tientallen jaren oud zijn. Als je fossielen onderzoekt, blijkt dat ze geen miljoenen jaren oud zijn, maar dat er een wereldwijde vloed is geweest, waar biljoenen planten en dieren stierven en begraven werden in modder op dezelfde tijd.“

Toch geloven veel mensen in de evolutietheorie.

„Als je je verdiept in de evolutietheorie, besef je dat deze theorie tegen je liegt. Romeinen 1 spreekt daar precies zo over: ‘Want de toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden’ (Romeinen 1:18). Ze weten dat God bestaat, maar weigeren dat openlijk toe te geven. Ze accepteren liever een leugen in plaats van de waarheid en ze hebben ervoor gekozen schepselen te eren, in plaats van de Schepper. Nu vragen mensen zich wel eens het volgende af: ‘Als de afzonderlijke scheppingstheorie de enige juiste theorie is, hoe kunnen mensen dan in de evolutietheorie geloven?’ Maar dat is niet de beste vraag. Een betere vraag is: ‘Waaróm geloven mensen erin?’

Persoonlijk denk ik er zo over: Wat heb je nodig om wetten te maken? Een Wetgever. Als er geen Wetgever is, dan is er geen wet. Als evolutionist ontken je het bestaan van een Wetgever. Als dat gebeurt, word je je eigen wetgever. Dan gebeurt er zoals er onder meer beschreven staat in Richteren 17:6: ‘In die dagen was er geen koning in Israël; ieder deed wat goed was in zijn ogen’. Je hebt twee problemen als je je eigen wetgever bent. 1. Iedereen wordt geboren met een natuurlijke of automatische slechtheid, je zondigt
automatisch. Ik ken geen enkel kind dat van z’n ouders geleerd heeft om te zondigen. Kinderen – en volwassenen – doen het automatisch. 2. Iedereen heeft een geweten. Datgene waardoor wij goed van verkeerd kunnen onderscheiden.“

Eigen wetgever

Wat zijn de gevolgen als je je eigen wetgever bent?

„Dan zal het volgende gebeuren: Waarschijnlijk zul je een van je eigen wetten overtreden of verbreden. Maar dat belast je geweten en dat wil je niet, dus wat doe je? Omdat je de wet toch zelf gemaakt hebt, wijzig je hem gewoon, benoemt hem opnieuw als wet en op die manier heb je je eerste wet eigenlijk niet overtreden. Daarom zie ik het bestaan van de gedachte van evolutie als enige rechtvaardiging dat ik een zondeloos leven kan leiden zonder Jezus Christus. De Bijbel noemt dat een illusie. Evolutie is de enige manier om een religie te hebben zonder consequenties en zonder verantwoording af te hoeven leggen aan een hogere Autoriteit, zodat ze in dit leven kunnen eten, drinken en vrolijk zijn en alles kunnen doen wat ze willen. Ze omarmen bomen, eren geld, eren anderen, auto’s, enzovoort. Als je erover nadenkt, is het accepteren van de evolutietheorie een slechte zakelijke deal. Want denk eens in termen van handel. Als ik een leugen zou verruilen voor de waarheid, zou het een goede deal zijn. Maar Romeinen 1 zegt dat mensen de waarheid hebben verruild voor een leugen. Dat is een slechte deal! En je ziet het gebeuren. Evolutionisten geloven dat er geen absolute begrenzingen zijn, geen regels, geen wetten, geen grenzen, geen doel. Daarom zegt iedereen: voelt het goed, doe het. Maar een creationist zegt: er zijn wel degelijke absolute begrenzingen, regels en doelen.“

Heeft die gedachte van ‘geen wetten, geen grenzen, geen doel’ gevolgen?

„Waarom denk je dat zoveel jongeren vandaag de dag zelfmoord plegen en dat het aantal steeds meer wordt? Omdat ze de evolutietheorie voorgeschoteld krijgen op school als
waarheid, omdat ze verteld wordt dat er geen doel is in dit leven. En als er geen doel is om te leven, is er ook geen reden om te leven en dan kun je je afvragen: hoe kom ik hier uit? En dat is een grote vergissing. Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen in een persoonlijke conversatie of in een radio- of tv-programma: ‘Wat maakt het uit hoe ik op deze aarde gekomen ben? Ik bén hier nu eenmaal en de vraag is belangrijker wat ik met de rest van mijn leven doe.’ En als iemand zulke dingen zegt, wil ik dat christenen het goede antwoord weten. Want wat je gelooft over hoe je op deze aarde kwam, hangt samen met je visie op waar je heen gaat na dit leven. Als je begrijpt dat je gemaakt bent door een Persoonlijke Schepper en dat weliswaar je biologische lichaam zal sterven, maar dat je zelf oneindig zult doorleven en dat je gedurende dit leven kunt bepalen waar je die oneindigheid wilt doorbrengen, dan kunnen keuzes in dit leven oneindig grote gevolgen hebben. Omdat God ons gemaakt heeft, weet Hij ons doel en hébben wij een doel in dit leven: vereer je Schepper!“

In 1997 schreef Peter Scheele het boek Degeneratie: het einde van de evolutietheorie. Het kwam op dezelfde dag uit als Charles Darwins boek The Origin of Species‚ dat met een
oplage van 1250 exemplaren op de dag van uitgifte uitverkocht was. Scheele stelt in zijn boek dat de evolutie‚ die Darwin ontdekte, naar beneden gericht is en niet omhoog. Dus
degeneratie en geen evolutie. Zijn boek was met een oplage van 5.000 exemplaren ook op de dag van uitgifte uitverkocht…
Meer info: www.degeneratie.nl

Op de website van dr.
McMurtry staat ook interessante informatie: www.creationworldview.org
Zie ook http://www.ingenesis.nl/

geschreven door Ronald Koops.

3 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in