Israël, een enorm bewijs voor het bestaan van God

0
240

Israël, een mini landje met een oppervlakte die nog niet eens de helft van Nederland is. En toch beheerst dit kleine landje bijna voortdurend het wereldnieuws en bemoeien vrijwel alle wereldleiders zich ermee. De verenigde naties nemen elk jaar meer dan 20 resoluties aan tegen de staat Israël terwijl tegen elk ander land hooguit een of enkele resoluties worden aangenomen. Hierdoor lijkt het erop dat Israël een enorme schurkenstaat is. De werkelijkheid is dat Israël de enige democratie in het Midden-Oosten is. Arabische inwoners van Israël hebben stemrecht en in de Knesset, het Israëlische parlement zitten Arabische partijen.

Als je de wereldkaart bekijkt zie je pas goed de ongelooflijke positie waarin Israël zich bevindt temidden van de moslimwereld, Israël is een stipje op de kaart.

Israël bewijs voor het bestaan van God?

maar waarom is Israël dan zo’n sterk bewijs voor het bestaan van God? Dat bewijs zit hem vooral in de strijd die er om dit land is. Een eerder artikel op deze website ging over het wereldbeeld volgens de Bijbel. In dat artikel werd duidelijk gemaakt dat deze wereld in de macht van het kwaad ligt en dat de duivel het speciaal gemunt heeft op het volk van God, Israël. Dit omdat zij de boodschappers van God zijn. Door de Joden hebben wij de Bijbel ontvangen en ook is Jezus Christus uit het Joodse volk voortgekomen.

lees het artikel het wereldbeeld volgens de Bijbel: God, de duivel, Israël en de mens

Nadat de Joden Jezus hadden verworpen en hem lieten kruisigen werden zij tijdelijk terzijde gesteld door God. Ze werden uit het land verdreven en over de hele wereld verstrooid. In de Bijbel is echter voorspeld dat de Joden ‘aan het eind van de tijd’ weer terug zullen keren naar het oorspronkelijke land Israël en dat God vervolgens zijn plannen met Israël en met de wereld zal voltooien.

De duivel, de grote tegenstander van God, kent deze plannen ook en doet er alles aan om de boel te dwarsbomen. Zie hier in een notedop de oorzaak van de strijd rond Israël.

de strijd wakkerde al op voordat Israël in 1948 ontstond

in 1922 was door de volkerenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, al besloten dat er een thuisland voor de Joden moest komen. De tweede wereldoorlog was de ultieme poging van de duivel om de Joden alsnog van de kaart te vegen voordat de plannen werkelijkheid werden.
Het is dus beslist niet zo dat het ontstaan van Israël een goedmakertje is geweest voor wat er tijdens de tweede wereldoorlog met de Joden is gebeurd. Het besluit voor een eigen land was al in 1922 genomen.

een wonder dat Israël weer terug is op de oude plek

als je naar Israël kijkt zie je iets dat nooit eerder in de wereldgeschiedenis is gebeurd. Israël raakte duizenden jaren geleden zijn grondgebied kwijt, ze hebben door alle eeuwen heen hun identiteit gehandhaafd en keren tenslotte naar hun grondgebied terug om daar als vanouds een staat te stichten.
Het bracht een geschiedenisleraar op een middelbare school tot de volgende uitspraak:

“ik geloof niet in een god of in de Bijbel. Maar als ik op grond van de geschiedenis in een god zou geloven, dan geloofde ik in de God van Israël. Het feit dat dit volk na zoveel eeuwen van verstrooiing over de hele aarde, ten eerste bleef bestaan als apart volk, ten tweede is teruggekeerd naar het land, en ten derde dat Israël weer een zelfstandige staat is geworden, is een ongekende en unieke zaak in de geschiedenis van volken.”

vanaf 1948 vrijwel continu strijd, opnieuw een wonder dat Israël alle oorlogen gewonnen heeft

de onafhankelijkheidsoorlog in 1948

in 1948, een dag nadat de staat Israël was uitgeroepen, vielen de buurlanden massaal het nieuwe land binnen. Deze oorlog, die bekend staat als de onafhankelijkheidsoorlog, was de eerste oorlog die Israël moest voeren. 5 goed bewapende Arabische legers vielen Israel aan. De beroemde Engelse maarschalk Montgomery -bekend van de strijd om Arnhem- gaf de nieuwe staat slechts 14 dagen. In een krant in de VS stond het volgende: ‘een Israelische generaal die deze strijd gaat voeren is rijp voor een psychiater’.
Tegen alle verwachtingen in won Israel deze oorlog. Na de wapenstilstand kreeg Israel meer land dan het in eerste instantie toegewezen had gekregen.

de Zesdaagse oorlog in 1967

de Arabische leiders bleven hameren op de vernietiging van Israël. De Syriërs bleven beschietingen uitvoeren vanaf de Golan hoogte, ook dreigden ze met het afdammen van de Jordaan. Terwijl de legers van Egypte, Syrië en Jordanië zich samentrekken aan de Israëlische grens slaat Israël toe.

In een verrassingsaanval vernietigen de Israëlische vliegtuigen de Egyptische en Jordaanse luchtmacht. De westoever – die Jordanië had bezet – wordt veroverd, Syrië wordt verdreven van de Golan en Oost-Jeruzalem wordt na een verbeten strijd genomen. Een eeuwenoude Joodse droom – het bidden aan de klaagmuur – was verwezenlijkt.

Deze oorlog duurde slechts 6 dagen en eindigde in een enorme overwinning voor Israel. Het had nu makkelijker te verdedigen grenzen gekregen, maar binnen het veroverde gebied woonden nu wel één miljoen Palestijnen. Israël biedt na deze Zesdaagse oorlog vrede aan in ruil voor land. Dat aanbod wordt met een drievoudig “neen” ‘op de Arabische conferentie te Khartoem grof van de hand gewezen: Geen vrede, geen onderhandelingen, geen erkenning van Israël!

de Yom Kippoeroorlog in 1973

op 6 oktober 1973 viert Israël Yom kippoer, grote verzoendag. Op deze dag mag alleen de hogepriester werken. Israël werd door Egypte en Syrië aangevallen met meer tanks en vliegtuigen dan de Duitsers in 1942 gebruikten tegen Rusland. Israël was totaal niet voorbereid en het voortbestaan van de staat Israël hing enkele dagen aan een zijden draad.
Geheel onverwachts keerde echter het tij. In het noorden stopten de Syriërs totaal onverwachts hun aanval. Tot op de dag van vandaag weet niemand waarom.
Uiteindelijk won ook Israël deze oorlog. Oud-minister Luns van buitenlandse zaken noemde het een groot wonder dat Israël toen niet onder de voet is gelopen. Dr Lapide van de universiteit van Jeruzalem zei het volgende: ‘niet wij hebben de strijd gewonnen, zoveel verstandige en moedige mensen hebben we niet. De strijd die we streden was Gods strijd’

de aanval van Iran op 13 april 2024

in de avond van 13 april 2024 lanceerde Iran 300 drones, kruisraketten en ballistische raketten richting Israël. 99% werd vernietigd.
toen iemand in een commentaar aangaf dat dit Goddelijke bescherming was waren de commentaren niet van de lucht: ‘je gelooft in sprookjes mens’, ‘God bestaat niet’ enz enz

Ik ben ervan overtuigd dat God met Israël is en dat het een wonder is dat Israël nog steeds bestaat binnen zo’n zee van vijanden. Voor wie het wil zien is Israël een enorm bewijs voor het bestaan en het handelen van God. God heeft een plan met dit volk en niemand kan dit stoppen.

hoe gaat dit eindigen?

Het Bijbelboek Zacharia schetst de toestand van de wereld en in het bijzonder van Israël vlak voordat Jezus Christus naar deze wereld gaat terugkeren.

‘zie ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond’
Zacharia 12:2

‘Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.’
Zacharia 12:3

‘op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken, waaraan haar belagers zich vertillen’
Zacharia 12:3

Hier worden onmiskenbaar de omliggende islamitische volkeren (in het rond) bedoeld. Israël bevindt zich te midden van hen, volledig omsingeld. Voor een groot deel binnen de Islam is Jeruzalem een schaal der bedwelming, gedreven door een onjuist beeld van de geschiedenis en opgejaagd door misleidende media. Het lijkt wel of veel moslims bij de gedachte aan Jeruzalem niet meer nuchter en realistisch kunnen denken en handelen. Zij worden daadwerkelijk door Jeruzalem bedwelmd.

Ook heeft bijna elk land, elke politiek leider en elke politieke of religieuze organisatie wel iets te melden over Israël en de stad Jeruzalem. Ze struikelen over elkaar om hun afkeuring, zo niet haat, uit te spreken tegen Israël.
Feiten lijken er niet toe te doen, Israël moet hoe dan ook in het beklaagdenbankje terecht komen.

de komst van de Messias Jezus Christus staat voor de deur

de Joodse rabbijnen geloven dat de Messias zich nog moet openbaren. Voordat dit kan gebeuren moeten er volgens hen 3 dingen gebeuren:

er komt weer een staat Israël op de oorspronkelijke plaats.
de woestijn zal in bloei komen te staan.
de hele wereld zal zich keren tegen de Joodse staat

de eerste 2 punten zijn al vervuld, de derde moet nog worden vervuld. Op het moment dat Israël in grote nood is en de hele wereld tegen hen optrekt zal de Messias Jezus Christus zich openbaren. Het lijkt er op, gezien de ontwikkelingen in Israël, dat we dit punt heel dicht genaderd zijn.

lees ook Israël, een uniek volk
lees ook antisemitisme, waar komt het toch vandaan
bekijk ook het Israël journaal

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in