het wereldbeeld volgens de Bijbel: God, de duivel, Israël en de mens

0
431
Skyline of the Old City at he Western Wall and Temple Mount in Jerusalem, Israel.

als je het wereldbeeld dat de Bijbel schetst op je in laat werken worden een aantal dingen ineens een heel stuk duidelijker:
waarom is het zo’n puinhoop in de wereld.
waarom is er zo’n haat tegen Joden en tegen het Joodse volk. niet alleen sinds de stichting van de staat Israël, maar door de hele geschiedenis heen.
waarom is het mini landje Israël (oppervlakte de helft van Nederland) bijna voortdurend in het nieuws en lijkt de hele wereld zich ermee te bemoeien.

in het eerste Bijbelboek, Genesis, lezen we dat God de hele schepping had gecreëerd: mensen, dieren, natuur en ‘dat het zeer goed was’. maar als we naar de wereld kijken ziet de wereld er helemaal niet goed uit. Oorlogen, moordpartijen, armoede en noem maar op.

wat voor ramp heeft de aarde getroffen dat het niet meer is zoals God zei, zeer goed? wat is er gebeurd dat de aarde heeft doen veranderen in een grote puinhoop?

het begon met een opstand in de hemel en een invasie van buitenaf. 

De leider van deze ‘bezettingsmacht’ was een van de machtigste in de hemel, zijn naam is Lucifer. Deze Lucifer probeerde via een staatsgreep aan de macht te komen. Toen deze staatsgreep mislukte werd Lucifer uit de hemel verdreven.

de Bijbel geeft op meerdere plaatsen informatie over deze gebeurtenis. Wie geen Bijbelteksten wil lezen kan meteen doorgaan naar de samenvatting.

In het Bijbelboek Jesaja lezen we het volgende:

“hoe bent u uit de hemel gevallen, u morgenster, zoon van de dageraad; hoe bent u op de aarde geveld, overweldiger van de volken! En u overlegde nog wel bij uzelf: ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en mij zetelen op de berg van de samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten van de wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen” (Jesaja 14: 12-15)

het Bijbelboek Ezechiël spreekt er ook over:

“U was volmaakt. U was vol van wijsheid en volmaakt mooi. U woonde in Eden, de tuin van God. U was helemaal bedekt met allerlei edelstenen: sardis, topaas, diamant, turkoois, sardonyx, jaspis, saffier, robijn, smaragd. Al die stenen waren met gouden zettingen op u vastgezet. Op de dag dat u gemaakt werd, werden ze voor u gemaakt. Ik had u een taak gegeven: u was een beschermende engel. Ik had u een plaats gegeven op mijn heilige berg. U mocht tussen de vurige stenen komen. Vanaf de dag dat Ik u maakte, leefde u zoals Ik het wil. U was volmaakt. Totdat u op een dag slecht werd. Want doordat u zo rijk werd, kreeg het kwaad u in zijn macht. U leefde niet langer zoals Ik het wil. Daarom stuurde Ik u weg van mijn heilige berg. U, beschermende engel, mocht niet langer tussen de vurige stenen komen. U was er trots op geworden hoe prachtig u er uitzag. Daardoor verloor u uw wijsheid. Ik wierp u neer op de aarde” (Ezechiël 28: 13-17)

Het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, geeft wat aanvullende informatie over wat er gebeurde toen de machtige engel van God op de aarde neergeworpen werd:

“en er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde.” (Openbaring 12:3-4)

“de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die Duivel en Satan heet (Openbaring 12:9)”

samenvatting

De Bijbel vertelt er niet heel veel over maar deze gedeelten laten zien wat er ongeveer gebeurd is. Een machtige engel van God kreeg het te hoog in zijn bol en deed een soort staatsgreep.. Dit draaide op een complete mislukking uit en deze gevallen engel werd op de aarde geworpen, in zijn val sleepte hij een derde deel van de engelen mee.

dit alles speelde zich af voordat de mens geschapen was.

misschien klinkt dit verhaal  erg sciencefiction achtig. Er zijn echter bewijzen die het ondersteunen, hierover later meer.

de mens doet zijn intrede

God heeft de mens gemaakt en plaatst hem in de hof van Eden. De wereld is perfect. in de hof van Eden komen we ook de Satan weer tegen, in de vorm van een slang.

De eerste mensen mochten alles, ze kregen slechts 1 verbod: eten van de boom van kennis van goed en kwaad. De satan probeert de mens aan zijn zijde te krijgen door hem in te fluisteren dat als hij van de vrucht eet hij gelijk aan God zal worden. 

“u zult helemaal niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u ervan eet, de ogen geopend zullen worden, en als God zult zijn, kennende goed en kwaad.”

Zoals de slang eerder bij zichzelf overlegde hoe hij aan God gelijk kon worden, haalt hij hier Adam en Eva over ook aan God gelijk te willen zijn. Satan probeert de mens aan zijn zijde te krijgen.

De eerste mensen luisterden naar de verleidelijke stem van de satan  en kwamen daarmee onder zijn invloed. Het is de satan met zijn leger van demonen die vanaf dat moment de mensen tegen mekaar opzet. De aarde werd donker en duister en de eerste moord vond al spoedig hierna plaats.

God bedenkt een plan om de mens weer bij Zich terug te krijgen, het volk Israël speelt een belangrijke rol in dat plan

nadat de eerste mensen waren gevallen voor de leugens van de satan was er een compleet nieuwe situatie, de mens was los van God komen te staan en was geneigd tot het verkeerde.

God gaat een volk formeren en begint met 1 man: Abraham. Uit deze ene persoon komt uiteindelijk een heel volk voort, Israël. God wil zijn wil en bedoelingen door hen bekend maken. Door dit volk is uiteindelijk de Bijbel aan ons gegeven en ook is Jezus Christus uit het Joodse volk voortgekomen. Door Jezus Christus wil God de mensen weer met zich verzoenen.

Omdat het Joodse volk zo’n belangrijke rol speelt in het plan van God heeft het de speciale aandacht van satan. Door de geschiedenis heen heeft de satan keer op keer geprobeerd het Joodse volk kapot te maken. Vanaf Haman in het Bijbelboek Esther tot aan Adolf Hitler, steeds weer heeft de boze geprobeerd het volk Israël van de kaart te vegen.

“Waar ter wereld Joodse mensen zich ook bevinden, overal kunnen ze worden geconfronteerd met haat en antisemitisme. Haat van moslims, van atheïsten, van heidenen, en ja, ook van christenen. En dan maakt het niet uit waar ze wonen. En waarom? Waarom haten zoveel mensen Israël en het Joodse volk?

Antisemitisme is al heel oud en dateert al van lang voor het moment dat de moderne staat Israël werd opgericht. Adolf Hitler kon zich nog niet beroepen op het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ook de Spaanse inquisiteurs konden dat niet of de daders van de moorddadige pogroms of de kruistochten, waardoor honderdduizenden Joden om het leven kwamen.

De diepste oorzaak van antisemitisme moeten we zoeken in het feit dat God het Joodse volk heeft uitgekozen als Zijn volk. Een andere oorzaak is er niet. Het is ten diepste haat tegen de God van Israël.”

Dirk van Genderen

“Ik kan het totaal irrationele en toch altijd weer de kop op stekende antisemitisme ook niet anders zien dan duivelse pogingen om de wereld van Joden te ontdoen. Het is een omgekeerd godsbewijs dat laat zien dat God een speciale relatie met het Joodse volk heeft en via hen tot de hele wereld gesproken heeft en spreekt.”

Gert-Jan Segers

het eindspel van God

nadat de Joden Jezus niet hadden herkend als de gezonden Messias van God en Hem hadden gekruisigd werden ze uit het land verdreven. Joden werden verstrooid over de gehele wereld.

Maar na de holocaust gebeurde in 1948 het grote wonder: Israël kwam weer terug in hun oorspronkelijke land. En dit is echt een ongelooflijk wonder, een geschiedenisleraar op een middelbare school zei hierover het volgende:

“ik geloof niet in een god of in de Bijbel. Maar als ik op grond van de geschiedenis in een god zou geloven, dan geloofde ik in de God van Israël. Het feit dat dit volk na zoveel eeuwen van verstrooiing over de hele aarde, ten eerste bleef bestaan als apart volk, ten tweede is teruggekeerd naar het land, en ten derde dat Israël weer een zelfstandige staat is geworden, is een ongekende en unieke zaak in de geschiedenis van volken.”

De Joodse rabbijnen geloven dat de Messias zich nog moet openbaren. Voordat dit kan gebeuren moeten er volgens hen 3 dingen gebeuren:

er komt weer een staat Israël op de oorspronkelijke plaats.
de woestijn zal in bloei komen te staan.
de hele wereld zal zich keren tegen de Joodse staat

de eerste 2 punten zijn al vervuld, de derde moet nog worden vervuld. Op het moment dat Israël in grote nood is en de hele wereld tegen hen optrekt zal de Messias Jezus Christus zich openbaren. Het lijkt er op, gezien de ontwikkelingen in Israël, dat we dit punt heel dicht genaderd zijn.

lees ook Israël, een uniek volk

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in