inleiding: Evolutie, een grondige zoektocht naar de feiten

bron: verzwegenwetenschap.nl

0
1355

Toen oud-minister Van der Hoeven het voorstel opperde een debat te organiseren over het ontstaan van de wereld, bleek daar weinig animo voor onder geleerden. Bekende evolutionistische wetenschappers wilden de discussie niet eens aangaan. Wat was de reden hiervoor? Een debat zou niet moeilijk hoeven te zijn, aangezien de schoolboeken beweren dat de evolutietheorie zo goed als volledig bewezen is. In Amerika echter hebben wetenschappers die evolutie verwerpen in bijna alle gevallen de debatten gewonnen. De Amerikaanse wetenschapper dr. Kent Hovind heeft jaren geleden zelfs een prijs uitgeloofd van $250.000 voor de persoon die het bewijs kan leveren dat het leven en alle organismen uit een micro-organisme zijn voortgekomen. Niemand kwam tot op de dag van vandaag met iets wat ook maar leek op een bewijs. De vraag die dit bij ons op zou moeten roepen is: als evolutie bewezen is, waarom is er onder zoveel wetenschappers dan zo’n huiver om eens eerlijk te debatteren? Als de bewijzen voor evolutie overweldigend zijn, zoals populaire magazines soms koppen, waarom dan niet eens de discussie aangaan met wetenschappers die er anders over denken?

Een Amerikaanse wetenschapper, namelijk de moleculair bioloog Michael Denton besloot niet zomaar naïef te geloven wat de schoolboekjes zeggen. In plaats van aan te nemen dat het allemaal wel zal kloppen, is hij op wetenschappelijk niveau gaan onderzoeken welke bewijzen de theorie van Darwin nou werkelijk ondersteunen. Hij kwam in zijn boek Evolution, a theory in crisis tot de schokkende conclusie:

Nooit is Darwins evolutietheorie ook maar één keer bevestigd door ook maar één ontdekking of wetenschappelijke vooruitgang sinds 1859.” 

Dat is nogal een uitspraak. En dat schrijft iemand die géén christen is en volkomen objectief naar de feiten gekeken heeft. Denton erkende eerlijk dat voor het darwinisme elke grond ontbreekt.


Evolutie – de enige verklaring?

Er is jou vroeger op school misschien verteld dat evolutie het enige wetenschappelijke antwoord is voor de oorsprong van het leven. Wat ze je niet verteld hebben, is dat een groot deel van wat je schoolboekje noemde al achterhaald is door latere onderzoeken. Wat ze je ook niet verteld hebben, is dat er ontzettend grote problemen zijn met evolutionisme en dat massa’s bewijzen in de praktijk tegen evolutie getuigen. De eerste generaties darwinisten kózen er echter voor in evolutie te geloven en negeerden de vondsten die tegen hun theorie ingingen. Het enthousiasme voor iets wat een bewijs leek was groter dan de nuchterheid dit objectief te onderzoeken. De latere generaties namen alles wat de eerdere generaties verondersteld hadden klakkeloos aan als absolute waarheid. Gelukkig staan er steeds meer wetenschappers op die hun nek durven uitsteken en roepen: waar zijn de bewijzen, waar zijn de feiten, waar is de onderbouwing van wat we overal op aarde rondbazuinen als waarheid?


Waar zijn de bewijzen dan?

In deze studie wil ik je graag confronteren met dat wat werkelijk bewezen is rondom evolutionisme en wat de vondsten en aardlagen werkelijk aantonen. Ik beroep mij enkel op feiten, bewijzen, onderzoeken en wetenschappelijke analyses die controleerbaar zijn, hoewel ze door de heersende evolutionistische elite in de doofpot gestopt worden. Wat ik schrijf kun je dus controleren door onderzoeken en encyclopedieën na te slaan. De waarheid over de feiten is echter zó schokkend anders, dat de meeste mensen deze niet willen aanvaarden en geloven dat de geleerden ‘het toch echt wel weten.’ De waarheid is dat het evolutionisme een dogmatische religie is, gefundeerd op geen enkel feit, enkel opgebouwd uit een lange reeks aannames, vooronderstellingen en hypotheses die zelfs de meeste bewijzen tegen zich hebben. Ik zal wetenschappelijke feiten bewijzen geven waarom de evolutietheorie faalt aan alle geaccepteerde criteria van een wetenschappelijke theorie.

Het is een sprookje om te denken dat wetenschap objectief is. Wetenschappers zijn niet objectief en onbevooroordeeld in de aardlagen gaan zoeken, maar zij kozen bij voorbaat in Darwin’s theorie te geloven en zijn op zoek gegaan naar de bewijzen daarbij! Bewijzen die tot op vandaag afbrokkelen. Van het grootste deel van de gereconstrueerde aapmensen en overgangsmodellen die in musea zijn geplaatst als vaste bewijzen voor evolutie is naderhand bewezen dat het vergissingen waren. En dát wordt je niet verteld in magazines, boeken en documentaires.

Evolutionistische wetenschap is subjectief en werkt vanuit vooronderstellingen die onbewezen zijn, dikt vondsten aan, haalt feiten uit de context en rangschikt deze op manipulatieve wijze en verzwijgt zelfs hele hoofdstukken om de hypothese te kunnen blijven geloven en leren. Evolutionisme is een levensfilosofie waar vanuit topgeleerden de wereld willen interpreteren en waaraan zij feiten en vondsten zelfs ondergeschikt maken. En dat zal ik je laten zien in deze studie. Als je het lef hebt om door te lezen.

Wetenschap is controleerbaar
Wat je goed moet beseffen, is dat we het hier niet over meningen of opvattingen hebben. We hebben het over WETENSCHAP Wetenschap hoort zich te beroepen op empirisch controleerbare feiten en bewijzen. Alles wat ik mij afvroeg is: waar zijn die feiten en bewijzen dan? Dit vormde de hoofdvraag van mijn onderzoek. Het is namelijk voor iedereen inzichtelijk of de evolutietheorie gebaseerd of op controleerbare feiten of op hypothetische vooronderstellingen. Iedereen is in staat vrijelijk onderzoeken of er sprake is van eerlijk onderzoek of van onbewezen hypothese. Het probleem is echter dat niemand dat doet! Praktisch iedereen neemt datgene wat in wetenschappelijke bladen en studies wordt gezegd maar zo aan als waarheid zonder te kijken wat de feiten zijn. Ik weiger dat te doen, en ben op onderzoek uitgegaan.


Steeds meer wetenschappers verwerpen evolutie

En er zijn meer wetenschappers die ons voorgingen en ervoor kozen onbevooroordeeld naar de bewijzen te zoeken. Dr. T. N. Tahmisian van de Commissie voor Atoomenergie van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld. Hij onderzocht de feiten en wond er geen doekjes om in zijn conclusie.

Wetenschappers die overal leren dat evolutie een feit is, zijn grote oplichters, en het verhaal dat ze vertellen is misschien het grootste bedrog ooit. Bij het uitleggen van evolutie hebben we geen enkel benul van de feiten.

Hetzelfde geldt voor professor Maciej Giertych, M.A. aan de Oxford Universiteit, Ph.D.(Toronto), D.Sc. (Poznan), professor in de genetica en hoofd van het Genetica Departement van de Poolse Academie van Wetenschappen aan het Instituut van Dendrologie in Kornik. Hij schreef:

Mij is geleerd dat paleontologie een massa bewijzen levert voor evolutie. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat bewijzen ontbreken, niet alleen in de genetica maar ook in paleontologie, in sedimentologie, in dateringstechnieken, en in feite in alle wetenschappen.

De Nederlandse bioloog drs. Ben Hobrink nam vroeger klakkeloos aan wat de evolutionisten hem voorschotelden. Na uitgebreid onderzoek naar bewijzen op alle mogelijke vlakken deed hij de ferme uitspraak:

Ik geloof dat de bewijzen tégen de evolutie zo afdoende en overweldigend zijn, dat niemand een echte evolutionist kan zijn op grond van wetenschappelijke feiten, maar alleen op grond van filosofische voorkeur.

Malcolm Muggeridge, de wereldberoemde journalist en tevens filosoof stelde zelfs:

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de evolutietheorie, en vooral de mate waarin ze wordt toegepast, één van de grote grappen zal zijn in de geschiedenisboeken van de toekomst. Het nageslacht zal verwonderd zijn dat zo’n kwetsbare en dubieuze hypothese aanvaard kon worden op zo’n ongelooflijk lichtgelovige wijze.

De lijst met wetenschappers die evolutie verwerpen wordt steeds groter. Steeds meer topgeologen, -biologen, –paleontologen, -archeologen en andere geleerden beginnen de basis van het darwinisme te onderzoeken en komen tot dezelfde schokkende conclusies. Ik zal, in tegenstelling tot wat de voornaamste bladen en boeken doen, ook deze wetenschappers aan het woord laten. Ik zal mij in dit hele onderzoek zo veel mogelijk beperken tot met concrete bewijzen gestaafde studies en uiteenzettingen die gedaan zijn door universitair geschoolde wetenschappers.

Als je in evolutie gelooft en graag blindelings in de mythe van het darwinisme wilt blijven geloven, dat raad ik je ten zeerste aan niet verder te lezen. Want ik geloof niet dat je in evolutie kunt blijven geloven als je de feiten onder ogen ziet. Wil je wél weten wat de waarheid is, en dan ook niets dan de feitelijke, controleerbare waarheid, dan daag ik je uit deze studie te doorlopen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in