verzwegen wetenschap

bron: verzwegenwetenschap.nl

Je gaat er vanuit dat alles wat jou in schoolboeken en studieboeken verteld is waar is. Dat de wetenschap objectief is en zich enkel beroept op datgene wat empirisch controleerbaar is. En zo zou het ook moeten zijn. Wetenschap móet objectief zijn. En vondsten, onderzoeken en bewijzen voor een wetenschappelijke theorie zijn bovendien in principe inzichtelijk zodat iedereen deze kan controleren op waarheid. De vraag is alleen: hoeveel mensen doen dat? Heb jij de fundamenten onder ’s werelds belangrijkste wetenschappelijke stromingen wel eens onderzocht?

VerzwegenWetenschap is een onderzoek naar de knelpunten en problemen met de evolutietheorie. Het laat je zien wat jij van de heersende wetenschappelijke evolutionistische elite niet mocht zien, omdat het hun theorie ontkrachtte. Het laat je talloze genegeerde of verdraaide onderzoeksresultaten zien. Het laat je massa’s vondsten zien die jij niet mocht zien. En het laat, naast veel evolutionisten zelf, ook veel objectieve wetenschappers aan het woord die vanwege al het tegenbewijs geen evolutionist meer zijn.

We hebben het over wetenschap. Godzijdank is wetenschap empirisch controleerbaar en valt het concept evolutie te testen op waarheid. Daarom ben je uitgenodigd om mee te gaan op een zoektocht naar de grondslagen van het (neo)-Darwinisme.

Klik hier voor de inleiding, daar gaat de zoektocht van start.