DNA

0
3127

Ter illustratie. Denk eens aan een platgeslagen mug.
Waarom stierf de mug ? De geplette mug bevat alle voor leven benodigde chemicaliën. De evolutionist zou zich geen betere oersoep kunnen voorstellen. Echter, we weten dat er niets zal evolueren uit deze ‘muggensoep’. Dus waarom ging de mug dood? Omdat je bij het pletten van de mug wanorde creëerde. Hij is niet meer op de juiste wijze georganiseerd!

Op het moment dat ‘het mechanisme’ van de mug is vernield, kan het organisme niet meer leven. Op het niveau van een cel zijn er letterlijk duizenden ‘machines’ die moeten bestaan voor het ontstaan van leven sowieso mogelijk is.

Dit betekent dat de evolutie vanuit chemische stoffen onmogelijk is! Evolutionist Richard Dawkins erkent het probleem dat deze ‘machines’ aanwezig moeten zijn om het leven mogelijk te maken. Hij stelt:

‘Een kopieerapparaat is in staat kopieën te maken van zijn eigen blauwdruk, maar het kan niet spontaan ontstaan. Biomorf 28 kunnen zichzelf namaken in een omgeving nagebootst door een computer programma, maar ze kunnen geen programma schrijven of zelf een computer bouwen. De theorie van een blinde horlogemaker is zeer krachtig op de voorwaarde dat we mogen veronderstellen dat er reproductie en daardoor cumulatieve selectie is. Maar wanneer deze reproductie complexe mechanismen nodig heeft, hebben we een probleem. We weten immers dat de enige weg voor het ontstaan van deze mechanismen cumulatieve selectie is.’29

Inderdaad een groot probleem! Hoe meer we van de werking van het leven bestuderen, hoe ingewikkelder het wordt, en hoe meer het ons duidelijk wordt gemaakt dat het leven niet vanzelf kan zijn ontstaan. Er is niet enkel een bron van informatie nodig, maar de complexe ‘mechanismen’ van de chemie van het leven moeten al vanaf het begin aanwezig zijn.’
Een altijd nog groter probleem!

Enkele wetenschappers en docenten hebben geprobeerd hier een oplossing voor te vinden. Ze speculeren dat indien alle chemicaliën, die nodig zijn om het erfelijkheidmolecuul (en de informatie die daar in besloten ligt ) te bouwen, in het verleden op dezelfde tijd zijn ontstaan, het mogelijk moet zijn geweest om leven te verkrijgen.

Zoals al eerder verklaard, is leven opgebouwd uit informatie. Er wordt geschat dat de informatie uit slecht één van de triljoenen cellen in het menselijk lichaam, tenminste 1000 boeken van 500 getypte pagina’s kan vullen. Wetenschappers denken op dit moment zelfs dat dit sterk onderschat is. Waar komt al de informatie vandaan?

Sommigen proberen het als volgt uit te leggen:

Stel een professor doet de alle letters van het alfabet (A-Z) in een hoed. Elke leerling kiest willekeurig een letter uit de hoed. We kunnen het ons gemakkelijk voor stellen (hoe onwaarschijnlijk ook) dat 3 studenten op een rij de letters, V, I en S uit de hoed nemen. Als deze drie letters worden samengevoegd heb je het woord VIS. De professor concludeert hieruit dat, mits er genoeg tijd is, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, er altijd de mogelijkheid bestaat dat je zo woorden krijgt die een zin vormen. Waarmee uiteindelijk een gehele encyclopedie kan worden samengesteld.

De leerlingen worden gestuurd om te geloven dat er geen intelligentie nodig is voor de evolutie van chemicaliën tot leven. Zolang de moleculen maar bij elkaar zijn gekomen in de juiste orde om verbindingen te kunnen vormen zoals bijvoorbeeld DNA, kan het leven zijn begonnen!
Zo op het eerste gezicht lijkt dit een logisch argument te zijn.

Echter, er zit een fundamentele fout in deze vergelijking. Denk eens aan de volgorde van de letters VIS. Wie zegt dat iets? Een Engelsman, een Duitser, een Chinees of
een Nederlander? Het zegt je alleen maar wat, als je de taal kent. Anders gezegd, de volgorde van letters heeft geen betekenis tenzij er al een taal en een vertalingsysteem aanwezig zijn om de volgorde van de letters betekenis te geven!

In het DNA van een cel heeft de volgorde van de moleculen geen betekenis indien er in de biochemie van de cel geen vertalingsysteem aanwezig is (andere moleculen) dat betekenis geeft aan de volgorde. (Andere moleculen in de cel functioneren als zo’n vertalingsysteem). DNA zonder het vertalingsysteem is zinloos en een vertalingsysteem zonder DNA is ook zinloos.

Een ander probleem is dat het taalsysteem, die de volgorde van de moleculen in het DNA leest, wordt bepaald door het DNA zelf! Dit is een uitstekend voorbeeld van een mechanisme wat in zijn geheel (volledig ontwikkeld) vanaf het begin aanwezig moet zijn om het leven mogelijk te maken!

Kan informatie ontstaan uit informatieloze materie? We hebben al duidelijk gemaakt dat informatie niet door mutaties kan ontstaan, een vermeend mechanisme van evolutie. Is er een andere manier waarop informatie uit materie kan ontstaan?

Dr Werner Gitt maakt duidelijk dat we één ding zeker weten vanuit de wetenschap en dat is dat informatie niet door toeval uit wanorde kan ontstaan. Er is altijd (hogere) informatie nodig om informatie te produceren, uiteindelijk is informatie het resultaat van intelligentie:

‘Een coderingssysteem is altijd het resultaat van een mentaal proces (het vereist een intelligente oorsprong of uitvinder). Het moet worden benadrukt dat materie op zichzelf geen code kan genereren. Alle experimenten wijzen erop dat er een denkend wezen nodig is die zijn vrije wil, verstand en creativiteit gebruikt.,’30

‘We kennen geen natuurwet waardoor materie informatie kan genereren of enig ander fysisch proces of een elementair fenomeen die zoiets kan bewerkstelligen.’31

‘… er is geen natuurwet, proces of opeenvolging van gebeurtenissen bekend die informatie uit zichzelf in materie kan doen ontstaan.’32

volgende artikel: de bron van informatie

Referenties
30 Gitt, pp. 64-67, 1997.
31 Ibid., p. 79
32 Ibid., p. 107.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in