de bron van informatie

1
2881

Wat is dan de bron van informatie?

We mogen daarom concluderen dat de gigantische hoeveelheid informatie in levende wezens uiteindelijk van een intelligent wezen, vele malen superieur aan ons, moet komen. Maar dan zullen sommigen zeggen dat die bron weer veroorzaakt moet worden door een nog grotere intelligentie.

Maar, wanneer je zo redeneert, dan is de volgende vraag waar die intelligentie vandaan komt? En waar komt die weer vandaan… en zo kun je tot in het oneindige doorredeneren, tenzij…
… tenzij er een bron is van oneindige intelligentie, ver boven ons beperkte verstand verheven.

Is dit niet wat de Bijbel ons leert, wanneer we lezen ‘In den beginne schiep God…’? De God van de Bijbel is een oneindig Wezen niet gebonden door beperkingen zo als tijd, plaats, kennis of wat dan ook maar.

Zelfs Richard Dawkins erkent dit:
‘Als het ons eenmaal wordt toegestaan om georganiseerde complexiteit aan te voeren, al is het maar de zeer geordende complexiteit van de DNA/proteïne kopiërende motor, dan is het redelijk eenvoudig om dit aan te voeren als een bron van nog hogere georganiseerde complexiteit.

Dat is waar het in dit boek voornamelijk om gaat. Het is natuurlijk wel zo dat elke God die in staat is om op intelligente wijze iets zo complex als een dergelijke DNA kopieermachine te maken zelf minstens zo complex en georganiseerd zal moeten zijn als de machine die hij maakt. Hij zal nog veel complexer moeten zijn als we veronderstellen dat Hij in staat is gebeden te horen en zonden te vergeven.

Je bereikt er niets mee door de bron van de DNA/proteïne kopieermachine uit te leggen met behulp van een bovennatuurlijke Ontwerper, want dit verklaart niet de oorsprong van die Ontwerper. Je moet dan iets zeggen als, “God is er altijd al geweest”, en als je je er op zo’n manier van afmaakt, kun je net zo goed zeggen, “DNA is er altijd al geweest”, of, “Het leven is hier altijd al geweest”, en het er daarbij laten.’33

Welke opvatting is rationeel gezien het best verdedigbaar? Materie die eeuwig heeft bestaan (of vanzelf uit zichzelf is ontstaan, zonder enige aanleiding), en die, in tegenstelling tot alle observaties uit echte wetenschap, uit zichzelf is geordend tot informatiesystemen?

Of is er een oneindig Wezen, de God van de Bijbel, die de bron is van oneindige intelligentie.34 En die in overeenstemming met echte wetenschap de informatiesystemen nodig voor leven schiep? Als de ware wetenschap de bewering van de Bijbel, dat er een oneindige scheppende God is, ondersteunt waarom zouden niet alle intelligente wetenschappers dit dan accepteren? Michael Behe antwoordt het volgende:

‘De vierde en meest krachtige reden waarom de wetenschap zo terughoudend is in het
omarmen van de theorie van intelligente Schepping is gebaseerd op filosofische
overwegingen. Veel mensen, inclusief veel belangrijke en zeer gerespecteerde wetenschappers, willen gewoonweg niet dat er iets meer is dan slechts de natuur. Ze willen geen bovennatuurlijk wezen die de natuur beïnvloedt, hoe klein of constructief de interactie ook geweest mag zijn.

Met andere woorden… ze verbinden op voorhand al een filosofisch standpunt aan hun
wetenschap die hun beperkt in de te accepteren verklaringen die er zijn over de fysieke wereld. Dit leidt soms tot nogal vreemd gedrag.’35

De kern van de zaak is de volgende: Wanneer je accepteert dat God bestaat en ons geschapen heeft, dan moet je ook erkennen dat we het eigendom zijn van God. Als dit de God van de Bijbel is, dan zijn we Zijn eigendom en heeft Hij het recht heeft om de regels te bepalen over hoe we moeten leven.

Wat nog belangrijker is, de Bijbel verteld ons dat we rebelleren tegen Hem, onze Schepper. Om deze rebellie (die we zonde noemen) is ons fysieke lichaam tot de dood veroordeeld. Maar we hebben eeuwig leven, of met God in het paradijs, of zonder Hem in de plaats van het eeuwige oordeel. Het goede nieuws is dat onze Schepper heeft gezorgd voor een manier tot verlossing, hierdoor kan een ieder die in Hem gelooft en die berouw heeft over zijn zonde, vergeving ontvangen van een Heilige God en dan voor eeuwig met Hem leven.

Maar wie heeft God geschapen?

Per definitie heeft een eeuwig en oneindig Wezen altijd bestaan – niemand heeft God geschapen. Daarom wordt Hij in de Bijbel de ‘Ik ben die Ik ben’ genoemd.36 Hij staat buiten de tijd, Hij heeft tijd geschapen.

Maar dan zegt u misschien, ‘Maar dat betekent dat ik dat moet accepteren door geloof, want ik kan het niet begrijpen.’ We lezen in het boek Hebreeën: ‘maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.’ (Hebr. 11: 6)

Wat voor geloof is het christendom dan? Geen blind geloof, zoals sommigen denken. In feite hebben de evolutionisten die niet in God geloven een blind geloof.37 Ze moeten namelijk iets geloven wat tegen de wetenschap in gaat (namelijk dat informatie door toeval uit wanorde kan ontstaan).

Maar Christus opent door de Heilige Geest de ogen van christenen, zodat ze kunnen zien dat hun geloof waar is.38 Het christelijke geloof is een logisch verdedigbaar geloof. Daarom maakt de  Bijbel ons duidelijk dat iedereen die niet gelooft geen excuus heeft:

‘Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.’ (Romeinen 1: 20)

Hoe weten we dat de Schepper de God van de Bijbel is? Het opwindende aan christen zijn, is juist dat de Bijbel niet gewoon een religieus boek is, het is het Woord van de Schepper God, zoals dat ook in de Bijbel staat verklaard.39 Alleen de Bijbel legt uit waarom er schoonheid en lelijkheid bestaat; waarom er leven en dood is; gezondheid en ziekte; liefde en haat. Alleen de Bijbel geeft het ware en betrouwbare verslag van de herkomst van alles wat leeft en het bestaan van het universum zelf.

Keer op keer wordt het historische verslag van de Bijbel bevestigd door archeologie, biologie, geologie en astronomie. Er is nooit een tegenstelling of onjuiste informatie in de Bijbel gevonden, ook al is het over een periode van honderden jaren geschreven door zeer verschillende schrijvers, een ieder door de Heilige Geest geïnspireerd. Wetenschappers van veel verschillende disciplines hebben honderden boeken, rapporten en ander materiaal geproduceerd welke de accuratesse van de Bijbel en de verklaring dat het de openbaring is van onze Schepper verdedigen. In de Bijbel staat niet alleen wie wij zijn en waar wij
vandaan komen, maar het verkondigt ook het goede nieuws van hoe wij de eeuwigheid kunnen doorbrengen met onze Heer en Redder.
Referenties
33 Dawkins, p. 141, 1987
34 Dus in staat oneindig informatie te genereren. En dus zeker de enorme maar eindige informatie van het leven.
35 Behe, p. 243, 1996
36 Exodus 3:14; Job 38:4; Johannes 8:58; Openbaringen 1:18; Jesaja 44:6; Deuteronomium 4:39
37 Mattheus 13:15; Johannes 12:40; Romeinen 11:8-10.
38 Mattheus 13:16; Handelingen 26:18; Efezen 1:18; 1 Johannes 1:1
39 Mattheus 5:18; 2 Timothy 3:16; 2 Petrus 1:21; Psalmen 12:6; 1 Thessalonicenzen 2:13

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in