bestaat God echt?

0
3233

GOD, EEN EEUWIG WEZEN?

In ons dagelijks leven ervaren we dat vrijwel alles een begin lijkt te hebben. Natuurwetten en fysica laten ons zien dat zelfs zaken die onveranderlijk lijken tijdens ons leven, zoals de zon en andere sterren, uiteindelijk uitgeput zullen raken. De zon verbruikt haar brandstof met een tempo van miljoenen tonnen per seconde. Aangezien dit niet eeuwig kan voortduren, zal de zon dus ooit een begin moeten hebben gehad. Ditzelfde kan worden aangetoond voor het gehele universum.

Dus wanneer christenen beweren dat de God van de Bijbel alles heeft geschapen in het leven en het universum, zullen sommigen de volgende schijnbaar logische vraag stellen: ‘Wie schiep God?’

Het eerste vers in de Bijbel luidt: In den beginne schiep God … ‘. Er wordt in deze woorden geen poging gedaan om het bestaan van God te bewijzen of op een of andere manier gesuggereerd dat God een begin had. Integendeel, de Bijbel maakt op verscheidene plekken duidelijk dat God zich buiten de tijd bevindt. Hij is eeuwig en zonder begin of eind. God is oneindig! Hij is alwetend, met Zijn oneindige intelligentie.1 Is het logisch om het bestaan van zo’n eeuwig wezen te accepteren? Biedt de moderne wetenschap met haar vruchten zoals computers, spaceshuttles en medische doorbraken, ruimte voor een dergelijk denkbeeld.


WAAR ZOUDEN WE NAAR MOETEN ZOEKEN?

Welk bewijs materiaal verwachten we te vinden als er echt een oneindige God is die alles heeft geschapen, zoals de Bijbel beweert? Hoe zouden we het werk van zo’n almachtige Schepper herkennen? De Bijbel verklaart dat God alles weet – Hij is alwetend. Daarom is hij oneindig intelligent. Om het werk van Zijn handen te herkennen zou je eerst moeten weten hoe je de bewijzen van Zijn intelligentie kunt leren herkennen.

HOE HERKENNEN WE DE BEWIJZEN VAN ZIJN INTELLIGENTIE?

Waarom worden wetenschappers zo opgewonden als ze samen met beenderen stenen werktuigen in een grot vinden? De stenen werktuigen tonen intelligentie! De wetenschapper onderkent dat deze werktuigen niet uit zichzelf zijn ontstaan. Ze zijn het gevolg van een intelligente inbreng. Dus, terecht concluderen de onderzoekers dat een intelligent schepsel verantwoordelijk was voor het maken van deze werktuigen. Op dezelfde wijze kun je ook kijken naar de Chinese Muur, de Deltawerken of het Vredespaleis in Den Haag. De conclusie zal zijn dat deze niet zijn ontstaan als gevolg van een explosie in een steenfabriek.

Ook zal er niemand geloven dat de hoofden van de Amerikaanse presidenten op Mt. Rushmore het product zijn van miljoenen jaren erosie! We kunnen ontwerp herkennen, het bewijsmateriaal als gevolg van intelligentie.

We zien overal om ons heen door de mens gemaakte objecten – auto’s, vliegtuigen, computers, stereo’s, huizen, gereedschappen en ga maar zo door. Niemand zal ooit suggereren dat deze objecten het resultaat zijn van tijd en toeval. We zien overal ontwerp. Het zou niet in onze gedachten opkomen dat een stuk staal uit zichzelf verandert in motoren, transmissies, wielen en alle andere onderdelen die nodig zijn voor een auto!

Dit ‘ontwerp argument’ wordt vaak geassocieerd met William Paley, een Anglicaanse geestelijk die hier over schreef eind 18e eeuw. Hij is met name bekend om het voorbeeld van het horloge en de horlogemaker. Bij het vergelijken van een steen en een horloge concludeerde hij:

‘dat het horloge een maker moet hebben gehad, dat er op zeker moment en op een of andere plaats een ontwerper was (of meerdere), die het gemaakt en ontworpen heeft voor het doel waar het uiteindelijk ook aan beantwoord. De ontwerpers begrepen de constructie en bedachten haar functie’.2
Paley geloofde dat net zoals het horloge aangeeft dat er een horlogemaker is, ook het ontwerp in levende dingen betekent dat er een Ontwerper is. Hoewel hij geloofde in een God die alles geschapen heeft, was zijn God een Meester Ontwerper die nu ver van zijn Schepping staat, geen persoonlijk God zoals de God van de Bijbel.3

Tegenwoordig gelooft een groot deel van de bevolking, inclusief belangrijke wetenschappers, dat alle planten en schepsels, zelfs de intelligente ingenieurs die horloge, auto’s etc. ontwerpen, het product zijn van een evolutionair proces. Niet van een Schepper God.4
Maar is deze stelling echt verdedigbaar?

TONEN LEVENDE DINGEN BEWIJS VAN ONTWERP?

Wijlen, Isaac Asimov (een vurige anti-creationist) verklaarde, ‘De mens heeft zo’n drie pond hersenen en voor zover we het weten is dit de meest complexe en geordende materie in het gehele universum’.5

De hersenen zijn veel complexer dan de meest geavanceerde computer ooit gemaakt. Is het niet logisch om aan te nemen dat als de mens zijn zeer intelligente hersenen een computer hebben ontworpen, ook die hersenen zelf het gevolg zijn van ontwerp?

Wetenschappers die het concept van een Schepper verwerpen, zijn het er over eens dat alle levende dingen getuigen van ontwerp. In feite accepteren zij het argument van Paley, maar niet Paley’s Ontwerper.

Neem bijvoorbeeld moleculair bioloog en medicus Dr. Michael Denton. Deze agnost schrijft en concludeert:

‘Perfectie is zo universeel. Overal waar we kijken, hoe grondig we het ook bestuderen, zien we elegantie, schoonheid en intelligentie die alle kwaliteit te boven gaat. Dit doet het idee van toeval als sneeuw voor de zon smelten ….’

Ons meest geavanceerde voorwerp lijkt maar knullig vergeleken met het vernuft en de complexiteit van de moleculaire machine van het leven. We voelen ons nederig als een prehistorisch mens in de 21ste eeuw.’

‘Het zou een illusie zijn om te denken dat we ons vandaag bewust zijn van meer dan slechts een fractie van de volledige mate van biologisch ontwerp. In praktisch elk gebied binnen het fundamenteel biologisch onderzoek worden toenemende mate van ontwerp en complexiteit in toenemend tempo geopenbaard.’6

Dr. Richard Dawkins, houder van de leerstoel Public Understanding of Science aan de Universiteit van Oxford is een van de meest bekende en vooraanstaande woordvoerders van evolutionisten geworden. Zijn bekendheid dankt hij aan de publicaties van boeken zoals ‘The Blind Watchmaker’ (De blinde horloge maker), die de moderne evolutietheorie verdedigt en beweert het idee van een Schepper voor altijd te weerleggen. Hij zegt het volgende:

‘We hebben gezien dat alle levende dingen te onwaarschijnlijk en te mooi “ontworpen” zijn om zomaar vanzelf te zijn ontstaan door toeval’.6

Het is duidelijk dat zelfs de meest vurige atheïst erkent dat ontwerp onmiskenbaar aanwezig is in de planten en dieren die onze aarde bevolken. Als Dawkins kans en toeval als oorzaak van ontwerp verwerpt, wat zet hij dan daarvoor in plaats als hij niet een Schepper God wil accepteren?

volgende artikel: evolutie of ontwerp

Referenties
1 . Psalm 90:2; 106:48; 147:5. Let op enkel dingen die een begin hebben, vereisen een oorzaak. Zie Sarfati, J., If God created
the universe, then who created God? CEN Technical Journal 12(1):20-22, 1998
2 Paley, W., Natural Theology: or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, Collected from the Appearances of
Nature. 1802, reprinted in 1972 by St Thomas Press, Houston, Texas, p. 3.
3 Taylor, I., In the Minds of Men, TFE Publishing, Toronto, Canada. p. 121, 1991.
4 Dit is het proces waarin wordt verondersteld dat leven spontaan is ontstaan van levensloze zaken. Er wordt verondersteld dat over lange tijdsperiodes verschillende diersoorten en plantensoorten zijn ontstaan door continue kleine veranderingen, die geleid moeten hebben tot toename van de genetische informatie. Zo beweren evolutionisten bijvoorbeeld dat vissen zich ontwikkelden tot amfibieën en amfibieën tot reptielen. De reptielen op hun beurt ontwikkelden zich tot vogels en zoogdieren. De mens zou zich dan uiteindelijk ontwikkeld hebben uit een gemeenschappelijke voorouder met de apen.
5 Asimov, I., In het spel van energie en thermodynamica kun je zelfs nooit gelijk spel spelen. Juni 1970, p. 10. [Citaat van pagina
82 van The Illustrated ORIGINS Answer Book, Eden Communications, Gilbert, Arizona, 1995.]
6 Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Co., New York, p. 43, 1987.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in