evolutie vs schepping

evolutie is bewezen!

Overal kom je deze kreet tegen, vaak ook nog onderstreept en vetgedrukt. Je komt hem tegen op discussieplatforms waar gedsicussieerd word over het ontstaan van de wereld. Je komt hem tegen in het gesprek met niet-gelovigen. Elke discussie, elk tegenargument wordt hiermee vakkundig van tafel geveegd. Evolutie is bewezen!

is evolutie bewezen?

Nergens heerst zoveel misverstand over als over het begrip evolutie. Want wat bedoelen we als we het over het begrip evolutie hebben. En wat is er nu precies bewezen en wat is speculatie.

mijn eigen evolutie verhaal

museum3
ik ben grootgebracht met de evolutie-theorie. Niet bewust, maar als je iets maar vaak genoeg hoort of tegenkomt ga je het als iets vanzelfsprekends aannemen. In mijn jeugd kwam ik deze theorie tegen in Musea en op tentoonstellingen. En ook in geschiedenisboeken. Ik kan me bv nog goed herinneren dat er in het voorwoord van het boek ‘geschiedenis van de wereld’, die wij thuis op de plank hadden, gezegd werd dat er wb het ontstaan van het leven vroeger wel anders gedacht werd maar dat er in deze tijd geen verschil van mening meer over is. Alles is ontstaan door evolutie.

Voor mij was zonder er fatsoenlijk over na te denken de evolutie-theorie dan ook een plausibele verklaring voor het leven, punt. Zoals ik elders op deze site uitvoerig beschrijf ben ik op latere leeftijd bewust gaan geloven in God, dit na een uitgebreid onderzoek van alle argumenten.

En als je in God gaat geloven kom je ook onherroepelijk opnieuw in aanraking met de evolutie-theorie. Want hoe verhoud deze theorie zich tot een evt geloven in God? Kunnen die twee samengaan of is dit onmogelijk. Mijn conclusie is dat het ontstaan van het leven van niets naar de wereld zoals we hem nu om ons heen zien, puur door toeval, onmogelijk is. Die conclusie trek ik niet alleen vanwege mijn geloven in God, maar door puur naar de feiten te kijken.

Ik denk wel dat als ik nog steeds niet-gelovig zou zijn, ik de evolutie-theorie absoluut zou omarmen. Het zou me gewoon prima uitkomen, want dan kon ik gewoon doorgaan met alles waar ik zin in had en hoefde ik ook geen rekening te houden met evt toekomstige consequenties. Het leven is puur toeval en na de dood houd gewoon alles op, geweldig.

Is het misschien ook zo dat mensen hierdoor altijd zo fel worden als de evolutietheorie in twijfel wordt getrokken?

wat er gebeurd als je de evolutie-theorie in twijfel trekt

Als je op internet fora het waagt om de evolutie theorie in twijfel te trekken, dan volgt bijna wetmatig een waar bombardement aan minachtende, schreeuwerige tegenreakties. in die reakties komen gegarandeerd de volgende kreten voorbij: creationist, niet-wetenschappelijk enz. Er mag gewoon geen tegengeluid klinken, de evolutie-theorie moet geaccepteerd worden, want deze is immers bewezen.

Er word ook altijd maar beweerd dat elke wetenschapper in de evolutie-theorie geloofd, maar niets is minder waar. Er is een groeiende groep wetenschappers die hier grote vraagtekens bij zet. Maar het is ook een feit dat elke wetenschapper die het publiekelijk waagt kritische noten bij de evolutie-theorie te plaatsen te maken krijgt met de zgn evolutionistische inquisitie. Het wordt op universiteiten gewoon niet geaccepteerd als een wetenschapper een ander gedachtengoed aanhangt en dat dan ook nog op enige wijze uitdraagt. Nee, iedere wetenschapper moet wandelen in het keurslijf van de evolutie. Dissidenten worden keihard aangepakt.
klik hier voor meer info over de zgn evolutionistische inquisitie.(6.3)

Schrijnend is ook het verhaal van Michael Denton, een wetenschapper die een boek schreef met de titel ‘Evolution, a theory in crisis’. Een boek dat opschudding veroorzaakte in de wetenschappelijke wereld. Helaas ging het met Michael daarna een stuk minder, lees dit verhaal.

Op deze website vindt u een aantal artikelen en achtergrondinformatie geschreven door gerenommeerde wetenschappers. Zo is het artikel evolutie in theorie en praktijk geschreven door de bioloog Prof Dr Bruinsma. Evolutie als religie is geschreven door een andere bioloog Prof Dr Ir Wintermans. Beide artikelen zijn zeer de moeite waard om gelezen te worden en zetten behoorlijk aan het nadenken.