wat moet God doen?

0
2250

Deze vraag komt bij velen op. Er zijn dan ook problemen genoeg. Neem bijvoorbeeld:

– dat van de onschuldige, die lijdt voor degene die wel schuld heeft;
– of de steeds weer terugkerende oorlogen, de honger in Afrika, het milieu, de natuurrampen;
– de in veel opzichten hopeloze verwarring in de wereld;
– het devalueren van de normen van goed en kwaad

deze dingen maken dat we God gaan wantrouwen en zelfs gaan twijfelen aan zijn bestaan. Maar als hij tòch bestaat … waarom doet God er dan niets aan?

WAARAAN MOET GOD IETS DOEN?

Zijn het niet de mensen zelf, die alles veroorzaken? De wortel van alle problemen is de menselijke natuur. Onze agressie, zelfzucht, jaloezie, hebzucht en oneerlijkheid, die resulteren in haat en geweld.

GOD WIL GRAAG WAT DOEN EN HEEFT DAT OOK BEWEZEN!

Alleen … hij begint bij de oorzaak, bij u en bij mij. Hoe staat het met úw zelfzucht, úw jaloezie, úw egoïsme? Bent U bereid God bij het begin te laten beginnen – bij uzelf?

We kunnen gemakkelijk praten over natuurrampen, over oorlogen, over Afrika enzovoort, maar de problemen beginnen al veel dichter bij huis, namelijk in ons eigen leven!

Als God alle oorlogen vandaag liet ophouden, zouden ze morgen opnieuw beginnen! Daar zou de aggressieve natuur van het menselijk hart wel voor zorgen. Hetzelfde gebeurt als God de rijkdommen van de aarde eerlijk zou verdelen. Binnen enkele dagen zouden we weer gaan potten en elkaar afzetten.

Het unieke van de mens is dat hij een vrije wil heeft. Dat hij een keuze kan doen. Maar dat is juist zijn grootste probleem. Men kan geen vrije wil hebben zonder verantwoordelijk te zijn voor de keuze die men doet.

WAAROM DOET GOD ER NIETS AAN?

God wil de mensen niet veranderen in automaten of robots, die alleen maar goede dingen doen. Hij láát ze de vrije keuze.

Maar hij heeft ook de oplossing:
Hij maakte het mogelijk dat onze harten veranderd zouden worden!
Omdat Jezus voor ons stierf en opstond uit de dood, is Hij in staat het gebed te verhoren van elke zondaar die bidt: “schep mij een rein hart o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest” (Psalm 51:12)

Bovendien zal Jezus spoedig terugkeren in deze wereld en Zijn rijk stichten – het rijk waar vrede heerst en gerechtigheid.

ZULT Ú DAAR DEEL AAN HEBBEN?

U kunt er nu al deel aan hebben door Jezus in uw leven toe te laten en God toe te staan er “eerst wat aan te doen” … bij uzelf

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in