biometrische indentificatie, hoe dichtbij is openbaring 13?

0
4257

Sinds kort is ons huishouden uitgebreid met een puppy. De fokker informeerde ons dat tussen de schouders van dit hondje een minuscule ‘chip’ is ingebracht. Mocht de hond wegraken, dan kan simpelweg door een scan achterhaald worden wie de eigenaar is.

Hij is veilig geregistreerd in een centrale database. Het is beslist een efficiënte manier om de hondenpopulatie te controleren. En niet alleen honden. De papagaai van een collega mag zich eveneens verzekerd weten van een plekje in een database.

De vraag is niet of dit ook op mensen toepasbaar is, maar wanneer zulke technieken voor mensen gebruikt gaan worden. Technisch gezien zijn er geen beletsels meer. En zouden de toepassingen en voordelen niet legio zijn? Denk maar eens aan veiligheid, maar ook medische hulp aan chronisch zieken. Een pinpas of chipkaart met medische informatie kan wegraken. Een onderhuidse identificatie chip niet.

ONVERSCHILLIGHEID

Dit is geen vergezochte speculatie. Het gaat over bestaande technieken en toepassingen waar over nagedacht wordt. Er is een groeiende druk om de samenleving veiliger en meer beheersbaar te maken. Correcte identificatie is van cruciaal belang. Sinds 11 september vorig jaar is die behoefte gegroeid, evenals de bereidheid om daarvoor een stuk privacy in te leveren. Rond de volkstelling van dertig jaar geleden was onder de bevolking veel onrust over persoonsgegevens die de overheid verzamelde. De herinnering aan de oorlogsjaren speelde daarin een rol. De Duitsers hadden misbruik kunnen maken van een zeer gedetailleerd bevolkingsregister. In tegenstelling tot de zeventiger jaren, kenmerkt de huidige tijd zich meer door onverschilligheid ten aanzien van zulke onderwerpen. En dat is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven.

HAALBAAR EN WELKOM

Openbaring 13 is nog niet vervuld. Er is niets in de geschiedenis dat ook maar enigszins lijkt op een vervulling hiervan. Het was praktisch gezien onhaalbaar. In ons computertijdperk is Openbaring 13 realiseerbaar geworden. Het is bijvoorbeeld technisch mogelijk om van iedere burger unieke biometrische gegevens op te slaan, zoals vingerafdrukken, digitale gezichtskenmerken, een irisscan, of zelfs dna-gegevens. Chipimplantatie is nog effectiever en is de logische volgende stap.

Er zijn nu nog maatschappelijke, politieke en juridische hobbels die invoering hiervan tegenhouden, maar onder druk van de omstandigheden zal men de voordelen steeds meer laten prevaleren boven de nadelen. De technieken kunnen op een goede manier gebruikt worden, maar ook verkeerd. Waar ligt de grens? Willen we de gevaren zien? We wanen ons veilig in ons democratische bestel, dat we, heel naïef, als vanzelfsprekend en altoos durend beschouwen.

VERLEIDING

Er is vaak nagedacht over hoe we ons het ‘merkteken van het beest’ moeten voorstellen. Sommige populaire boeken en films geven ons de indruk dat iedereen van de ene op de andere dag voorzien wordt van een soort tatoeage of brandmerk, letterlijk bestaande uit het nummer 666, op het moment dat de antichrist aan de macht komt. Zo’n simpele voorstelling kan ons ook op het verkeerde been zetten. Dit kan de indruk wekken, dat de antichrist gemakkelijk te herkennen is als hij komt. Het tegendeel is waar. De antichrist komt als verleider met grote tekenen en wonderen. (Openb. 13:14) De Here Jezus zelf waarschuwt ons dat verleiding hét kenmerk van de eindtijd zal zijn en dat deze zelfs voor de ware gelovigen moeilijk te herkennen zal zijn. (Matth. 24:24) Deze verleidingen komen sluipend en vermomd binnen. De activiteiten van de antichrist zullen allemaal heel positief en begrijpelijk lijken. Ze zullen in het teken staan van menselijk welzijn, eenheid, vrede en menswaardigheid. Wie kan daar wat op tegen hebben? Het zal heel moeilijk zijn de vinger op de zere plek te leggen. Alleen nauwgezette bestudering van de Bijbelse profetieën, gebed en oog voor de geestelijke ontwikkelingen zullen ons in staat stellen hem te herkennen.

Vaak willen wij de vervulling van profetieën tot op de dag nauwkeurig afpassen, maar de Bijbel laat zien dat die vervullingen vaak heel geleidelijk gaan en profetische gebeurtenissen vaak een lange weg van voorbereiding kennen. Denk maar aan de terugkeer van het volk Israël, zowel na de eerste ballingschap als in onze tijd. Zowel Johannes als Paulus waarschuwen ons dat de geest van de antichrist reeds in hun tijd werkzaam was in de wereld. (1 Joh. 2:18; 2 Thess. 2:3,7). Als dat in hun tijd zo was, dan zeker nu. Maar herkennen wij die?

DIGITAAL BRANDMERK?

De tekst in Openbaring 13 toont ook aan dat het teken van het beest niet uit het direct herkenbare 666 zal bestaan. Hij zou zichzelf daarmee te gemakkelijk verraden. Het getal 666 moet ‘berekend’ worden (vers 18). Het woord voor merkteken is afgeleid van een woord dat ‘brandmerken’of ‘inkrassen’ betekent. Dat duidt in eerste instantie op een zichtbaar teken, maar hoeft dat niet te zijn. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over hen, die een zegel op het voorhoofd ontvangen. (Openb. 9:4). Een zegel is gewoonlijk zichtbaar, maar Paulus zegt ook dat wij ‘verzegeld’ zijn met de Heilige Geest. (2 Cor. 1:22) Dit laatste is niet voor het natuurlijke oog zichtbaar.

Het zou kunnen dat het merkteken van de antichrist zichtbaar zal zijn, maar het is ook mogelijk dat het alleen ‘zichtbaar’ is voor een technisch oog, zoals een scanner of chiplezer. Misschien is het beide. Voor een ‘brandmerk’ met behulp van lasertechnieken of een onderhuidse chip bestonden in de dagen van Johannes nog geen termen. Een simpel zichtbaar teken is te vervalsen. Met de onzichtbare eigenschappen van moderne identificatie technieken kan dat niet.

ABSOLUTE CONTROLE

Wat uit de profetie duidelijk wordt, is dat het gaat om meer dan alleen een plaatje op de hand. Het stelt de antichrist namelijk in staat de bevolking op zodanige wijze te controleren, dat het niet mogelijk is te kopen of te verkopen zonder dit teken. Met andere woorden; absolute controle. Als het slechts een voor ieder mens identieke afbeelding op de huid zou zijn, dan was het na te maken en kan het omzeild worden. Het teken lijkt dus heel duidelijk een unieke, persoonlijke informatiedrager. Een tweede mogelijkheid zou zijn dat het teken functioneert in combinatie met unieke persoonlijke lichaamskenmerken, dus met biometrie.

SLUIPENDE SLAVERNIJ

We zijn hard op weg naar die mogelijkheid van totale economische controle. Twintig jaar geleden waren velen nog sceptisch over het elektronisch betalingsverkeer. Vandaag de dag is het al moeilijk geld op te nemen zonder pin-automaat. We beseffen niet hoe afhankelijk we van de moderne betalingsmethodes zijn geworden. En dat gaat sluipenderwijs door. De pinpas kan misbruikt worden, mijn lichaamskenmerken niet. Dus wordt er aan een systemen gewerkt die gebaseerd zijn op biometrie.

Op een dag worden we wakker en merken we dat we slaven van het elektronisch betalingssysteem zijn. Dan zijn we controleerbaar, volgbaar en een makkelijke prooi voor manipulatie.

Sommigen zullen zeggen dat wij een dichtgetimmerd rechtssysteem hebben en goede democratische controlemechanismen. Zeker, maar het is naïef te denken dat dit altijd zo zal blijven. De gigantische mondiale problemen van onze tijd dwingen ons tot globalisering en vragen om krachtdadig optreden. Internationale beleidsontwikkelingen en maatregelen onttrekken zich juist aan onze democratische controle. En het is zeer waarschijnlijk, dat de antichrist via democratische weg zijn controle over ons verkrijgt. Gaat niet de gehele aarde ‘met verbazing het beest achterna’? (Openb. 13:3)

VERANTWOORDELIJKHEID

Sommige christenen vinden dat we ons hier niet mee bezig moeten houden, omdat de gemeente niet meer op aarde zou zijn, wanneer deze dingen vervuld worden. Zo’n houding gaat op verschillende punten scheef. Zoals gezegd zien we dat er vaak een aanloop naar de vervulling van een profetie is en dat voorzegde perioden niet altijd even gemakkelijk af te bakenen zijn. We moeten tevens voorzichtig zijn om al te stellig te denken over onze eigen visie op de chronologie van toekomstprofetieën. De Here Jezus waarschuwt ons niet voor niets. Hij wijst ons op onze verantwoordelijkheid om te letten op de tekenen van de tijd. (Matth. 24:25,32) Wij mogen daarbij niet alleen aan ons zelf denken, maar wij hebben bovenal de verantwoordelijkheid om deze tekenen voor de gemeente en de wereld te interpreteren en op de gevaren te wijzen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in