wetteloosheid en de antichrist

0
3013

Het is gelukt: Paars twee staat aangetreden om te gaan regeren. Zo op het eerste gezicht ziet het er niet zo gek uit: veel bekwame en ervaren mensen zullen de ministersposten gaan bemannen.

Toch ben ik er niet zo gerust op. Dat komt door een verwijt van jong paars aan het adres van het eerste paarse kabinet. Volgens de jongeren-organisaties van de Partij van den Arbeid, D66 en de VVD had het paarse kabinet veel te weinig van de gelegenheid gebruik gemaakt om grondig af te rekenen met de christelijke ballast uit het verleden. Nu krijgen ze dus een herkansing. En als het aan de paarse jongeren ligt, worden er in de komende regeerperiode korte metten gemaakt met het christelijke erfgoed.

Ja, het zit er in dat we een maatschappij krijgen die zich steeds meer losmaakt van haar christelijke wortels. En dat deze maatschappij daardoor per definitie steeds goddelozer en heidenser zal gaan worden.

Goddeloos en heidens. Ja, die woorden klinken ons nogal negatief in de oren. Als we het hebben over een goddeloze bende, of over een heidens kabaal, dan willen we daarmee zeggen dat het haast niet erger kan. Daarom klinkt het nogal cru wanneer ik zeg dat onze maatschappij steeds goddelozer zal worden en dat het er steeds heidenser zal toegaan in onze samenleving wanneer we ons losmaken van onze christelijke wortels. Maar is gewoon niet anders. Misschien denk je nog dat eerlijkheid, betrouwbaarheid, geborgenheid, meeleven, zorg voor de zwakken, respect voor het leven en dat soort zaken in feite niets met het christendom te maken hebben. Maar vergis je niet hoor. Hoe verder een maatschappij verwijderd raakt van een echt christelijke cultuur, hoe meer de corruptie toeneemt en hoe groter de maatschappelijke problemen worden. Je kunt nog proberen om van bovenaf de zaak nog een beetje in het gareel te houden, maar wanneer het grote publiek alle christelijke normen en waarden laat varen, dan is er geen houden meer aan.

Toch is er wel één positief gevolg te melden van deze negatieve ontwikkeling: de kaarten komen wat duidelijker op tafel. Nu zal blijken wie er stevig in z’n schoenen staat en wie niet. Want nu komt er uit wat er in zit.

Kijk, zolang iedereen eerlijk en betrouwbaar is, is het niet zo moeilijk om dat ook te zijn. Maar wanneer de mensen om je heen het niet meer zo nauw nemen met de eerlijkheid, en met succes de belasting ontduiken, of een dubbel inkomen hebben door de sociale dienst op te lichten, of de verzekering misbruiken, ja, dan moet je stevig in je schoenen staan om daar niet mee besmet te raken en ook mee te gaan doen. Als je zo’n beetje de enige bent die in alle opzichten eerlijk en betrouwbaar wil blijven, dan is dat niet zo simpel hoor. Want onbetrouwbaarheid en oneerlijkheid zijn behoorlijk besmettelijk. En dat niet alleen, je raakt er ook makkelijk aan verslaafd. Als je eenmaal met fraude begint, dan is het heel moeilijk om daar zo maar weer mee op te houden.

Als we losraken van onze christelijke wortels, dan krijgen we per definitie een steeds goddelozer en heidenser samenleving, dat kan niet anders. Daarmee kunnen we dan twee kanten op: of het loopt grandioos uit de hand en het wordt een complete chaos zoals we dat in sommige landen in Afrika zien.

Of we krijgen een maatschappij waar iedereen in de gaten gehouden wordt. Dus een dictatuur. Alternatieven zijn er niet. Want een democratie zoals we die nu nog hebben, is op den duur onmogelijk te handhaven met onbetrouwbare mensen. Een democratisch gekozen regering is altijd een afspiegeling van de samenleving. Is de samenleving corrupt en onbetrouwbaar, dan is de regering ook onbetrouwbaar en corrupt. Een samenleving met onbetrouwbare, corrupte mensen krijgt vanzelf een onbetrouwbare en corrupte regering. In sommige landen kun je dat al zien. Kijk maar naar Italië! Of naar België. En het zit er dik in dat we hier in Nederland die zelfde kant opgaan.

Weet je, omdat we altijd een redelijk goede democratie hebben gehad, denken we dat die regeringsvorm de enige goede is. Maar we beseffen te weinig dat een democratie alleen maar goed werkt wanneer de mensen voor het merendeel solide en betrouwbaar zijn. En dat laatste is dus bezig te verdwijnen. We zullen vanzelf gaan merken dat een democratische regeringsvorm op zich niet voldoende in staat zal zijn om anarchie en chaos tegen te houden.

Na de eerste wereldoorlog was dat in Duitsland ook zo. Nu was daar natuurlijk nog wel wat meer aan de hand dan dat de mensen los raakten van hun christelijke wortels. Maar dat heeft wel een grote rol gespeeld. De democratie werkte daar toen niet. En wat daar het gevolg van was, dat ligt ons nog vers in het geheugen. De dictatuur leek de enige oplossing. Wat een ellende is daar het gevolg van geweest.

De eerste christenen hadden het vaak over de eindtijd, net als Jezus Christus zelf. Ze zagen uit naar een wereld zonder ongerechtigheid, een wereld waarin iedereen gelukkig zou zijn. Maar ze hadden het ook over barensweeën die daaraan vooraf zouden gaan. Voordat de wereld herboren kan worden tot een paradijs, moeten we door net zo’n moeilijke tijd als een vrouw die op het punt staat een kind te krijgen. Voordat het kwaad definitief verwijderd kan worden, moet het eerst tot volle rijpheid komen. Daar moet de wereld eerst doorheen. Je zou het kunnen vergelijken met wat er na de eerste wereldoorlog in Duitsland gebeurde. Alles liep toen uit de hand, het werd een chaos. Toen diende zich de grote verlosser aan, Adolf Hitler. De grote massa was er rijp voor en ze aanvaardden hem met groot enthousiasme. Maar ze kwamen van de regen in de drup. Het kwaad kwam toen pas echt tot ontplooiing. Totdat de bevrijding kwam en daar radicaal een eind aan maakte.

Nou, volgens Jezus en de eerste christenen zal het uiteindelijk in de wereld net zo gaan als wat er in Duitsland in het klein gebeurde. Er komt een tijd van grote wetteloosheid en goddeloosheid. Wereldwijd. De chaos wordt compleet. De hele wereldbevolking zal daardoor rijp worden voor de grote bevrijder die zich dan zal aandienen. De grote massa zal laaiend enthousiast over hem zijn. Want onder één wereldleider zal er nooit meer een oorlog uitbreken. Er komt dan ook een eind aan alle economische chaos. Er komt één perfect betalingsysteem. Iedereen die deze wereldleider aanvaardt, krijgt een merkteken. “Hij zal ervoor zorgen dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft.”

Dat schreef Johannes, één van de leerlingen van Jezus een kleine twee duizend jaar geleden. Nou, zo’n betalingsysteem is nu voor het eerst in de wereldgeschiedenis technisch binnen bereik. En iedereen zal daar ook heel enthousiast over zijn. Want dan behoort diefstal tot het verleden en wordt de hele wereld-economie perfect geregeld. Wat wil je nog meer?!

En als klap op de vuurpijl zal deze wereldleider een eind maken aan alle godsdienstige en religieuze systemen. Dat is ook mooi meegenomen! Hij zal bepalen dat hij de enige zal zijn aan wie alle eer toekomt. En degenen die vinden dat dat alleen God toekomt, en trouw willen blijven aan Jezus Christus, die zetten zichzelf automatisch buiten spel. Want die weigeren het merkteken op hun voorhoofd of aan hun rechterhand en kunnen daardoor niets meer kopen of verkopen. Zo eenvoudig wordt het religieuze vraagstuk opgelost.

Maar net als in Hitler-Duitsland komt de wereld van de regen in de drup met die wereldleider. Kijk, het was geen liefde voor het volk dat Hitler inspireerde. Het was pure hoogmoed en duivelse machtswellust. Aan het eind van de oorlog werd dat overduidelijk. Want toen bleek het dat hij zijn volk hartgrondig haatte en zijn onderdanen bewust overgaf aan de vernietiging.

Zo zal het ook zijn met de wereldleider die zal komen. Het zal hem alleen maar te doen zijn om de eer en om de macht over de wereld. Hij zal het volkomen tegendeel blijken te zijn van Jezus Christus. Hij is de duivel in eigen persoon, de antichrist.

Nee, het is niet zo’n prettig vooruitzicht. Maar ik zei het net al: dat zijn de barensweeën. Dat moeten we niet vergeten. Die barensweeën zijn nodig zodat bij iedereen duidelijk wordt wat er in zit en aan welke kant we staan. Alleen dan kan er definitief afgerekend worden met alle corruptie en onbetrouwbaarheid. Want als de nood op het hoogst is, is de redding nabij. Dan komt Jezus Christus terug. Hij zal definitief afrekenen met alle goddeloosheid en ongerechtigheid. Dan breekt de tijd aan waarin de wereld verlost zal zijn van alle duivelse invloed. Dan komt de ideale maatschappij.

Nog niet zo lang geleden zei ik dat het leven van nu een leerschool is voor het leven hierna. Nu vormen we ons karakter. Nu kunnen we leren kiezen voor het goede, dwars tegen alles in. Nu worden we beproefd. Vooral nu de verleiding groter wordt en je heel makkelijk wordt meegesleept. Nu komt eruit wat erin zit. De kaarten moeten op tafel.

Weet je wat nou zo gaaf is? Dat we nog steeds kunnen overschakelen van een God-loos leven naar een leven mèt God. Door Jezus Christus is dat binnen ons bereik. Alleen ga je dan wel dwars tegen de stroom in. En die stroom zal steeds sterker worden als jong paars haar zin krijgt. Maar laat je niet ontmoedigen, want je hebt er geen idee van hoe bevredigend zo’n leven is en wat voor perspectief dat geeft!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in