waarom is Jezus niet op aarde gebleven?

0
2698

Ja, we zijn er al lang aan gewend, maar het blijft toch een wonderlijke gedachte dat er op dit moment duizenden radio- en televisieprogramma’s om ons heen in de lucht zitten van overal vandaan. Allerlei soorten muziek, actualiteiten, praatprogramma’s, toneelstukken, films, reportages, showprogramma’s: het zit allemaal in de lucht.

En het gekke is dat je daar helemaal niks van merkt. Je kunt ze niet horen of zien en toch zit alles om ons heen er vol mee. En dat je al die programma’s ook nog met een speciaal apparaatje uit de lucht kunt plukken om te beluisteren en te bekijken, dat is toch voor een gewoon mens niet te vatten? Wanneer je honderd jaar geleden had gezegd dat dat mogelijk was, dan hadden ze je waarschijnlijk voor gek verklaard!

Maar gelukkig: je hoeft niet alles te begrijpen om er toch van te kunnen genieten. En weet je, eigenlijk is dat met het contact met Jezus Christus en met God precies zo. In de geschriften vam de eerste christenen kun je lezen hoe dat werkt. Het leven op aarde is altijd beperkt door tijd en ruimte. Je kunt maar op één plaats tegelijk zijn omdat het aardse leven nu eenmaal aan tijd en ruimte gebonden is. Dat was bij Jezus ook zo. Daarom zei Hij dat het beter was dat Hij na zijn opstanding uit de dood niet op aarde zou blijven maar naar de hemel zou gaan. Naar de onzichtbare wereld van het licht dus, naar God die Hij zijn hemelse Vader noemde. Hij legde ze uit waarom dat beter was. Wanneer Hij op aarde zou blijven, zou Hij te beperkt zijn geweest in wat Hij wilde gaan doen. Maar vanuit die onzichtbare wereld zou Hij dan door zijn Geest in de gelegenheid zijn om met iedereen die dat wilde, persoonlijk contact te hebben.

De ervaring leert dat dat nu nog zo is. Eigenlijk kun je het een beetje vergelijken met een radio-uitzending. Normaal gesproken kan een presentator met zijn stem ook maar op één plaats tegelijk zijn. Maar vanuit de studio kan hij zijn stem via de microfoon en de zender de ether in laten gaan. Dan zit hij tijdens de uitzending overal in de lucht. En iedereen die dat wil, kan dat ontvangen. Je zou kunnen zeggen dat dat met Jezus Christus nu ook zo is. Omdat Hij naar de hemel is gegaan, kan zijn Geest nu overal aanwezig zijn en door iedereen die dat wil, ontvangen worden. Want zijn Geest is niet meer aan plaats en tijd gebonden. Daardoor kan iedereen op elk gewenst moment persoonlijk met Jezus contact hebben.

De Geest van Jezus, ja. Maar wat moet je je daar nu bij voorstellen? Je geest is je diepste wezen, je eigen ik zou je kunnen zeggen. Daar ging het de vorige keer over. Met je geest kun je bijvoorbeeld alles in jezelf beoordelen en bekijken. Je geest woont in je lichaam. Dat is tijdens je hele leven zijn vaste verblijfplaats. Waar je lichaam is, daar is ook je geest. Bij Jezus was dat ook zo toen Hij op aarde was: waar zijn lichaam was, was ook zijn Geest. Maar nu Hij in de onzichtbare wereld is, dus buiten tijd en ruimte, is zijn Geest niet meer gebonden aan zijn lichaam. Hij kan door zijn Geest overal zijn.

De eerste christenen waren de eersten die dat ervaarden. “Hij stortte zijn Geest over ons uit”, staat er in één van hun geschriften. Dat gebeurde op de allereerste Pinksterdag. Ze werden vol van zijn Geest. Zo kregen ze een dieper contact met Jezus dan ze ooit met Hem hadden gehad. Hun geest en de Geest van Jezus werden één met elkaar. Daardoor konden ze het werk van Jezus voortzetten, want ze werden vanaf dat moment door dezelfde Geest bezield als Jezus toen Hij op aarde was. Daardoor waren ze door niets en niemand tegen te houden om hun boodschap van een nieuw leven in harmonie met God te verspreiden in de toenmalig bekende wereld. Het Pinksterfeest is dus eigenlijk het feest van het contact met Jezus. Jezus is niet meer als mens op aarde. Dat is maar gelukkig ook, want dan zouden er maar heel weinig mensen echt persoonlijk contact met Hem kunnen hebben. Nee, Hij is in de onzichtbare wereld, in de hemel. Daardoor is zijn Geest niet meer aan plaats en tijd gebonden. Daardoor kan ik op elk moment in Hem zijn en Hij in Mij. Net zoiets als met de zon. De zon staat aan de hemel, een kleine 150 miljoen kilometer hier vandaan. Maar toch kunnen we allemaal heerlijk in de zon zitten! Gewoon omdat haar licht en haar warmte niet aan één plaats gebonden zijn.

Maar hoe begin je daar nu mee? Ik bedoel hoe krijg je nou dat contact met Jezus? Wat is daar voor nodig? Wat is om zo te zeggen de goede golflengte om dat te kunnen ontvangen? Er moet een verlangen naar zijn. Een verlangen naar een zinvol leven zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd: een leven in harmonie met God als je hemelse Vader. Een verlangen naar een leven dat gekenmerkt wordt door eenvoud en eerlijkheid. Een leven waarbij je niet meer met de grote stroom wordt meegesleept, maar een leven met kracht om tegen de stroom in te gaan als dat nodig is.

Ja, een verlangen naar een leven waar ook anderen blij mee kunnen zijn, dat is de golflengte die je moet hebben. Jezus zei het zo toen Hij nog op aarde was: “Als je dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken! Als je in Mij gelooft, als je het van Mij verwacht, kun je er zeker van zijn dat er dan stromen van fris, levend water uit je binnenste zullen komen!” En dan staat er verder nog bij: “Dat bedoelde Hij niet letterlijk, maar Hij had het over de Geest die de mensen die in Hem geloofden, zouden ontvangen.”

Nee, je hoeft echt niet alles te begrijpen om er toch goed gebruik van te kunnen maken. Dat geldt niet alleen voor het gebruik van je radio, maar ook voor het contact met Jezus en met God. Wanneer je op de goede golflengte zit, dus wanneer je verlangt naar een leven in harmonie met God, dan kun je dat ontvangen. Zeg in je hart tegen Jezus dat je geestelijke dorst hebt. Dan zul je ervaren dat zijn Geest je leven binnen komt en dat je contact met Hem krijgt. Als je dat doet, krijg je vrede met God en gaat er een streep door de rekening van je verleden. Dan ga je begrijpen dat het niet voor niets is dat er al eeuwen lang elk jaar twee dagen Pinksterfeest gevierd wordt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in