is alles toevallig ontstaan?

0
2292

In het vorige verhaal hadden we het over toeval. Dat je maar niet al te veel aan het toeval moet overlaten omdat er door het toeval maar heel zelden iets goeds tot stand komt. Dat weten we allemaal. Daarom is het zo onbegrijpelijk dat de meeste wetenschappers beweren dat we de hele schepping aan het toeval te danken hebben!

Dat heeft meer te maken met het geloof van die wetenschappers dan met de uitkomsten van hun wetenschappelijke onderzoek. Weet je, eigenlijk worden de zaken omgedraaid. Het wetenschappelijk onderzoek bewijst niet dat alles door het toeval is ontstaan, maar het toeval wordt zonder enig bewijs gekozen als vaststaand uitgangspunt voor wetenschappelijke onderzoek!

Tja, als je ervan uit wilt gaan dat er geen God is die alles heeft ontworpen en gemaakt, dan blijft er maar één andere mogelijkheid over: dan hebben we alles aan het toeval te danken. Maar omdat er maar heel zelden iets goeds door het toeval tot stand komt, moeten er miljarden jaren aan te pas komen om het nog een beetje aannemelijk te maken…

Nu zijn er natuurlijk wel aanwijzingen dat het zolang geduurd moet hebben. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de fossielen die in de verschillende versteende aardlagen zitten. In de onderste lagen vinden we kleine ongewervelde dieren zoals slakken, wormen en insekten enzo. En in de lagen die later zijn gevormd, vinden we de meer ontwikkelde dieren. Hoe hoger, hoe meer ontwikkeld. Dat zou een bewijs kunnen zijn dat er een langzame ontwikkeling heeft plaats gevonden van primitieve naar steeds hogere vormen van het leven. Daarom kan de wetenschap niet uit de voeten met de Bijbel. Want daarin staat dat alle dieren van hoog tot laag vrijwel tegelijkertijd zouden zijn geschapen.

Maar weet je, je zou ook heel wat anders kunnen afleiden uit die aardlagen met al die fossielen. De vorige keer hebben we het daarover al gehad. Toen hadden we het over de zondvloed, de wereldwijde waterramp uit de Bijbel en dat daar heel wat voor te zeggen valt. Goed, als we ervan uitgaan dat er een wereldwijde natuurramp heeft plaats gehad waarbij praktisch alles onder water kwam te staan, dan zou het volgende gebeurd kunnen zijn. Door de reusachtige getijden-stromingen over de hele wereld werden in een heel korte tijd gigantische slibafzettingen gevormd waarin planten en dieren van het ene moment op het andere luchtdicht en onder grote druk werden ingemaakt. Daardoor hadden ze niet de tijd om te vergaan maar versteenden na verloop van tijd. En wat zien we nu in die versteende sliblagen? Dat er zich in de onderste lagen de kleine dieren bevinden zoals insekten, wormen en slakken. Die werden het eerst ingemaakt omdat ze niet konden vluchten voor het opkomende water. De kleine reptielen die konden dat wel. Alleen niet zo ver. Die kwamen dus in de volgende sliblagen terecht. En de dieren die de hoger gelegen gebieden nog konden bereiken op hun vlucht voor het wassende water werden het laatst ingemaakt. Hoe groter en vlugger ze waren, hoe hoger ze konden komen. Daarom vind je de grotere dieren hoofdzakelijk in de hoogste slibafzettingen. En door de grote druk van de lagen die daar weer overheen kwamen, versteende de ene laag na de andere vrij snel. Maar al die fossielen in al die verschillende lagen, die zouden dan wel allemaal gelijktijdig hebben geleefd. En dat klopt dan precies met het bijbelse scheppingsverhaal, waarin gezegd wordt dat de hele schepping als een compleet ecologisch systeem in één keer in elkaar is gezet.

Eigenlijk is het ook wel logisch dat de hele schepping als een compleet en gesloten systeem in één keer moet zijn geschapen. Alles heeft elkaar nodig in de natuur en er kan niets gemist worden. Stel je voor dat de bloemen bijvoorbeeld een miljoen jaar hadden moeten wachten op het verschijnen van de vlinders en de bijen of andersom. Dan was er van de bloemen, de bijen en de vlinders niet zoveel terecht gekomen.

Eigenlijk is het net als in een autofabriek. Het ontwerpen van een nieuw model auto kost ontzettend veel tijd, misschien wel een paar jaar. Maar als alles tot in de kleinste onderdeeltjes goed is uitgedacht en voorbereid, dan pas gaan ze tot de produktie over. Dan wordt een auto dus in één keer compleet in elkaar gezet. Want ontbreekt er wat aan, tja, dan doet hij het niet!

En zo zal het met de schepping ook wel gegaan zijn. Het uitdenken en het ontwerpen van de levende natuur zal naar de mens gesproken wel een eeuwigheid hebben geduurd. Denk bijvoorbeeld maar aan alle software en hardware van het erfelijke materiaal van alles wat leeft.

Maar het maken ervan en het in elkaar zetten moet toch in een betrekkelijk korte tijd gebeurd zijn. Want het hele ecologische systeem kan pas goed functioneren wanneer alles compleet is. En zo staat dat dan ook in de Bijbel.

Stel je voor dat na het vergaan van de wereld een buitenaards wezen een goed bewaard exemplaar van een auto zou vinden. En hij zou niet willen geloven dat een intelligent wezen dat ding heeft ontworpen en gemaakt. Nou, dan kwam hij natuurlijk ook tot de conclusie dat daar wel miljoenen jaren voor nodig zijn geweest!

Maar een auto is nog helemaal niets vergeleken bij het allereenvoudigste levende celletje! Want nog voor het allereerste celletje tot leven kon komen, zat het al zo vreselijk ingewikkeld in elkaar dat alle geleerden samen nog steeds niet tot staat zijn om dat in een laboratorium na te maken!

Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van de mitochondrieën die in elk celletje zitten. Dat zijn de kleine krachtcentrales die de cel de energie leveren voor de chemische processen die erin plaatsvinden. Nou, alleen zo’n microscopisch klein krachtcentraletje zit al zo ongelofelijk ingewikkeld in elkaar, dat de meest ingewikkelde computer daarmee vergeleken simpel prutswerk is. En dan moet je eens uitrekenen hoe groot de kans is dat zoiets ook maar één keer toevallig zou kunnen ontstaan! Moet je alleen al eens kijken uit hoeveel verschillende materialen die dingetjes zijn gemaakt! Nou, dat is echt geen ijzer hoor, of blik zoals bij auto’s!

Als je dit eens een beetje op je laat inwerken, dan vraag je je toch af hoe het komt dat zoveel mensen persé willen geloven dat het toch allemaal toeval moet zijn geweest. Zou het komen omdat dat ze beter uitkomt? Want als je ervan uitgaat dat God alles heeft ontworpen en gemaakt, dan moet je ook erkennen dat je je leven aan Hem te danken hebt en dat je daar niet zomaar mee aan kunt rommelen. En dat is misschien niet zo’n prettige gedachte, vooral niet wanneer je allerlei dingen doet die niet door de beugel kunnen. Nee, dan is het veel makkelijker om jezelf maar wijs te laten maken dat er helemaal geen God is. Dan kun je met een goed geweten lekker aan blijven modderen.

Maar diepweg weet iedereen van nature toch wel dat het anders zou moeten. Dat kan haast niet anders. Daarom moet je jezelf de kans geven om het ook eens van een andere kant te gaan zien. Dan kan het gebeuren dat je ogen open gaan en dat je doorkrijgt dat je tot nu toe het allerbelangrijkste in je leven hebt gemist. En dat er tot je verbazing een nieuwe wereld voor je open gaat. Dan sta je op de drempel van een heel nieuw begin

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in