ik ben niet religieus aangelegd

0
2438

“Je kunt van mij niet verwachten dat ik ooit gelovig word, want ik ben nu eenmaal niet religieus aangelegd. Dat zit er bij mij gewoon niet in!” Met andere woorden: je moet een religieuze aanleg hebben om een gelovig mens te worden. Heb je dat niet, nou, dan zit je er wat dat betreft naast.

Ja, dat hoor je nogal eens zeggen, dat je een religieuze aanleg moet hebben om te kunnen geloven. Toch is hier sprake van een hardnekkig misverstand. Want als je iets weet van de geschiedenis van Jezus Christus, dan weet je misschien ook wel dat het nou juist de religieuze mensen waren die niet konden geloven en het hem erg moeilijk maakten. En het waren de religieuze leiders die ervoor zorgden dat hij werd gekruisigd.

Hoe dat kwam? Omdat Jezus zich volgens hen veel te veel interesseerde voor mensen die het tegenovergestelde waren van religieus. Zelf was hij een gewone timmerman geweest voordat hij in het openbaar optrad. Zijn eerste volgelingen waren hoofdzakelijk vissers uit Gallilea, een streek die ook niet zo’n goede naam had bij de religieuze leiders uit die tijd. En de mensen waar hij vooral contact mee zocht, waren degenen die maatschappelijk buiten de boot gevallen waren en in religieus opzicht waren afgeschreven: bedelaars, hoeren, melaatsen, oplichters en collaborateurs en dat soort mensen. Dat waren in die tijd dus degenen die tot geloof kwamen in Jezus Christus. Nou, als je jezelf dus beschouwt als niet-religieus, dan bevind je je wat hem betreft dus in goed gezelschap! Nu vraag je je misschien af waarom Jezus zich hoofdzakelijk met dit soort mensen bemoeide. Ik zal je een stukje uit een reisverslag voorlezen uit die tijd, dan wordt het vanzelf wel duidelijk.

Toen Jezus onderweg was, zag hij een tollenaar, een zekere Levi, bij zijn tolhuis zitten. (Tussen haakjes: Een tollenaar was iemand die voor de Romeinse bezetters tol inde en daar zelf behoorlijk beter van werd. Ze werden door iedereen gehaat omdat ze in de ogen van de joden collaboreerden met de bezetters.) Jezus zei tegen hem: “Volg Mij!”. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi bood Jezus bij zich thuis een groot feestmaal aan. Er waren veel tollenaars en ook anderen die met hen meeaten. De Farizeeën en hun schriftgeleerden, (dus de religieuze leiders uit die tijd), zeiden vol afkeuring tegen zijn leerlingen: “Waarom eten en drinken jullie met tollenaars en zondaars?!” Toen gaf Jezus dit antwoord: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel! Ik ben niet gekomen om rechtvaardige mensen tot een nieuw leven te roepen, maar zondaars!”

Waarom bemoeide Jezus zich bij voorkeur met mensen die naar religieuze maatstaven waren afgeschreven? Nou, omdat zij de eersten waren die voor zichzelf wilden erkennen dat er van alles bij ze moest veranderen! Die probeerden de schijn niet hoog te houden dat ze het allemaal wel goed zat met ze. Dat is namelijk de voorwaarde om tot geloof in Jezus te komen: dat je beseft dat er van alles moet veranderen bij je. De religieuze leiders die hadden daar geen last van. Die vonden dat ze het prima deden. Die hadden graag van Jezus willen horen dat het met hen wel goed zat. Maar Jezus dacht daar wel even anders over. Je moet maar eens horen wat hij van ze dacht en hoe hij ze dat bij een andere gelegenheid duidelijk maakte.

Een Farizeeër nodigde Jezus uit om bij hem thuis te komen eten. Hij ging er heen en nam aan tafel plaats. De Farizeeër was verbaasd toen hij zag dat Jezus zich niet waste voor hij aan tafel ging. Maar Jezus zei tegen hem: “Jullie Farizeeërs maken de bekers en schotels van buiten schoon, maar van binnen zitten jullie vol roofzucht en slechtheid. Dwazen! Heeft hij die de buitenkant heeft gemaakt, ook niet de binnenkant gemaakt? Geeft de inhoud van jullie bekers en schotels aan de armen, en alles wordt rein voor jullie.

Wee jullie Farizeeën. Want jullie zijn zo gesteld op de voorste banken in de synagoge en worden zo graag gegroet op het marktplein. Alles doen jullie om op te vallen voor de mensen. Wee jullie. Want jullie lijken op gewitte grafkelders die er van buiten mooi uitzien, maar van binnen vol liggen met skeletten en vergane resten. Zo lijken jullie van buiten wel rechtvaardig, maar van binnen is het bij jullie vol huichelarij en verachting voor de goddelijke wetten.”
“Meester, door zo te spreken, beledigt u ook ons!” merkte een wetgeleerde op die ook tot de aanwezigen behoorde. (De wetgeleerden waren de theologen uit die tijd.)

Maar Jezus antwoordde: “Wee jullie wetgeleerden, ja ook jullie! Want jullie leggen de mensen lasten op die niet te dragen zijn en zelf steken jullie er geen vinger naar uit.
Wee jullie! Jullie hebben de sleutel weggenomen die toegang geeft tot het hemelse Koninkrijk. Zelf zijn jullie niet naar binnen gegaan, en anderen die wel wilden, hebben jullie tegen gehouden! Wee jullie schriftgeleerden en Farizeeën! Huichelaars! Want jullie reizen zee en land af om één mens te bekeren, en als hij bekeerd is, dan maken jullie hem rijp voor de hel, nog meer dan jullie zelf al zijn!”

Toen Jezus daar wegging, werden de schriftgeleerden en de Farizeeën hem bijzonder vijandig. Toen zei hij tot zijn leerlingen: “Pas op voor de gist van de Farizeeën, ik bedoel hun schijnheiligheid. Alles wat ze doen, doen ze om op te vallen bij de mensen. Maar het zal allemaal aan het licht komen…”

Weet je wat ik me afvraag nu ik dit allemaal zo lees? Wie nu, in onze tijd, de huichelaars zouden zijn tegen wie Jezus Christus zo uit zou pakken. En door wie hij nu gekruisigd zou worden. Want je kunt wel makkelijk zeggen dat je gelukkig niet religieus bent. Maar of dat dan ook wil zeggen dat je daarom geen huichelaar bent en dat je er eerlijk voor uitkomt dat er heel wat moet veranderen in je leven, dat is nog maar de vraag. Het zou best kunnen dat je meer op een mooi gewit graf lijkt dan je wilt toegeven. En daar ben je vrij in natuurlijk. God geeft iedereen de vrijheid om zo te leven zoals je dat zelf wilt. Wil je zonder God leven? God houdt je niet tegen. Wil je je beter voordoen dan je bent? Dat mag ook. Wil je het aanbod van Jezus afwijzen om in je leven te komen en het goed te maken tussen jou en God? Daar heb je het recht toe. God wil niemand dwingen. Maar dan moet je natuurlijk wel verder kijken dan je neus lang is. En het is te hopen dat je dat ook doet. Je moet jezelf niet voor de gek houden. Want je kiest ook voor de gevolgen van je keuzes.
Jezus zei: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel! Ik ben niet gekomen om rechtvaardige mensen tot een nieuw leven te roepen, maar zondaars!” En het is maar net hoe je jezelf ziet…

Elk jaar vieren we Pinksteren. Heel veel mensen weten niet meer waarover het dan gaat. Nou, met Pinksteren gaat het over het ontvangen van dat nieuwe leven, een leven waarbij je niets meer hoeft te verbergen, niet meer voor God en ook niet meer voor je medemensen. Dan word je verlost van alles wat er niet in deugt. Ook wat het verleden betreft. En dat leven begint, we hebben het al vaker gezegd, wanneer je Jezus Christus uitnodigt om bij je binnen te komen. En daar hoef je echt geen religieuze aanleg voor te hebben, integendeel!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in