het einde van de Babylonische spraakverwarring

3
3169

Er worden zo’n kleine 7000 talen in de wereld gesproken, wist je dat? Zeven duizend! Daar is het Gronings nog niet eens bij! Als je alle duidelijke dialecten ook mee zou rekenen, dan kom je misschien wel op 20.000 verschillende talen uit!

Er zijn talengroepen die veel met elkaar gemeen hebben, zoals de germaanse en de romaanse talen. Die zijn voor ons ook niet zo moeilijk te leren. Maar heel veel talen lijken in de verste verte niet op elkaar. Die hebben ook maar heel weinig met elkaar gemeen.

Nu denk je misschien dat de primitiefste volken ook de simpelste talen spreken. Maar dan heb je het mis. Het is net andersom! De meeste primitieve volken houden er vreselijk ingewikkelde talen op na! Hoe dat komt, dat is een groot raadsel. Daar is geen verklaring voor.

En waar al die talen vandaan komen, dat weet ook niemand. Lange tijd heeft men gedacht dat alle talen wel ontwikkeld zouden zijn uit één oer-taal. Maar wetenschappelijk is dat nu niet langer houdbaar. De talen zijn daar veel te verschillend voor.

Toch spraken de mensen volgens de Bijbel na de zondvloed wèl één taal. Maar daar gebeurde wat mee. Ik zal je eens voorlezen wat daarover geschreven staat.

— De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen de mensen naar het oosten trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En zij zeiden tot elkaar: Welaan, laten wij bouwstenen maken van klei en die goed bakken. En ze gebruikten klei voor de stenen en asfalt om mee te metselen. Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij een eenheid vormen, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen kwam de Here naar de aarde om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden, te bezien. En de Here zei: Wat ze hier doen is nog maar het begin. Ze zijn één volk en zij hebben allemaal één taal. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat Ons naar ze toe gaan en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet meer verstaan. Zo verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Here daar de taal van de gehele aarde verward heeft en de Here hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. —

Als je dit zo leest, dan komt het misschien een beetje op je over als een mythologisch verhaaltje over het ontstaan van de verschillende talen op de wereld. Maar er staat een zinnetje in waaruit wel eens zou kunnen blijken dat het helemaal niet zo mythologisch is. “Ze zijn één volk en zij hebben allemaal één taal. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.” Er staat dus eigenlijk, dat mensen in principe alles kunnen bereiken wat ze maar willen, als ze maar één zijn met elkaar in taal en in streven. Dan is er niets onmogelijk. En dat was toen het geval. Je zou dus kunnen zeggen dat de mensen zo’n vijf duizend jaar geleden al in staat waren om alles waar we nu mee bezig zijn te ontdekken en te ontwikkelen. Als er toen geen stokje voor was gestoken, dan was de hele technische en wetenschappelijke ontwikkeling die we nu meemaken al vijfduizend jaar eerder op gang gekomen. Met alle gevolgen van dien. Dan waren we er nu misschien niet eens geweest! Dan was de wereld al vijfduizend jaar eerder naar de knoppen gegaan. Want de mensen van toen waren wat dat betreft precies hetzelfde als de mensen van nu hoor!

Als je er goed over nadenkt, dan is het toch wel merkwaardig. De mensen waren vroeger niet minder intelligent dan nu. Dat blijkt wel uit de eeuwenoude geschriften die bewaard zijn gebleven en die we nu met behulp van allerlei computertechnieken kunnen ontcijferen. Toch kwam er in al die duizenden jaren bijna geen enkele technische of wetenschappelijke ontwikkeling op gang. Alles wat ze ontdekten, kwam niet veel verder dan het eigen volk en de eigen beschaving. En zo’n beschaving duurde meestal niet zo lang, want elke beschaving werd weer onder de voet gelopen en vernietigd door een andere. En alles wat er bereikt was, ging daardoor elke keer weer verloren. Dat was het gevolg van die Babylonische spraakverwarring: er was geen echte communicatie mogelijk tussen de volken, ze begrepen elkaar niet. Ze bestreden elkaar alleen maar. Het gevolg was, dat de technische en wetenschappelijke ontwikkeling duizenden jaren lang praktisch heeft stilgestaan. Pas onder invloed van het christelijke denken, kwam er heel voorzichtig een ontwikkeling op gang, vooral na de hervorming en de renaissance. Waarom? Ik denk omdat de christelijke beschaving het een stuk langer heeft uitgehouden dan alle andere beschavingen. En ook omdat het christelijke denken mensen van verschillende talen en volken met elkaar in contact bracht. Het is daarom ook niet toevallig dat de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen hoofdzakelijk hebben plaats gevonden in landen die min of meer een christelijke cultuur hebben.

Maar er komt nog iets bij. Door alle technische ontwikkelingen van de laatste honderd jaar wordt de communicatie steeds beter. Ook leren steeds meer mensen dezelfde taal, engels, dat nu de belangrijkste wereldtaal is geworden. En wat is het gevolg? Dat praktisch iedereen met iedereen contact kan hebben! Als je wilt, kun je op dit moment iemand bellen in Alaska, Japan, Afrika of in Nieuw-Zeeland. En dat niet alleen, via het Internet kun je alles aan de weet komen wat je maar wilt. Vanuit de hele wereld. Er zijn geen echte grenzen meer wat de communicatie betreft.

Kijk, dat is allemaal een bewijs dat het waar is wat er in dat stukje uit de Bijbel staat over die spraakverwarring: Wanneer de mensen één worden en zij hebben allemaal één taal, dan zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Wat vijfduizend jaar geleden al mogelijk was, maar toen werd afgekapt, dat is nu aan het gebeuren. Alles wat de mensen willen, is nu mogelijk. Wat God betreft is de tijd er nu kennelijk rijp voor. We zitten in een enorme wetenschappelijke en technische stroomversnelling. Moet je nagaan: vóór 1911 was er nog niemand op de zuidpool geweest! En 58 jaar later liep de eerste mens te wandelen op de maan!

Waar het allemaal op uit zal lopen? De Bijbel is daar duidelijk over. De mensen zijn niets veranderd. Vijfduizend jaar geleden wilden ze zelf de wereld al regeren, alles in eigen handen nemen, zelf hun eigen baas zijn, en een paradijs op aarde maken zonder God. Dat is nog steeds zo. En ze krijgen nu ook de kans. Er staat in de Bijbel dat er zich een wereldheerser zal aandienen die precies zal passen in het bovengenoemde plaatje. In de Bijbel wordt hij omschreven als de Anti-Christ. Technisch zal het mogelijk zijn dat hij de hele wereld vanuit één centrum zal gaan besturen en beheersen. Hij zal een betalingssysteem gaan introduceren waarbij niemand zal kunnen kopen of verkopen dan alleen degenen die zijn merkteken zal hebben op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd. Dat staat letterlijk zo in de Bijbel en het werd neergeschreven in een tijd dat er nog niets bekend was van chip-knips of streepjescodes. Als het zover is dan staat iedereen voor de keus: aanvaard je zijn gezag en onderwerp je je aan zijn systeem of niet. Het enige alternatief zal dan Jezus Christus zijn. Dat was de boodschap van de eerste christenen: dat God wil dat zijn Zoon Jezus Christus Koning wordt over deze aarde. En dat Hij dat uiteindelijk ook zal worden. En dat er moet worden gekozen door iedereen.

Voor die keuze staan jij en ik ook. Ook nu al. Ook nu al kunnen we ervoor kiezen om zonder God te leven en al ons heil te verwachten van de techniek en van de wetenschap. Daar zijn we volkomen vrij in. Maar we kunnen er ook voor kiezen om Jezus Christus Koning te laten worden in ons leven en ons door Hem te laten leiden en inspireren. Wat een verschil is dat. Dan gaan we merken dat er belangrijker dingen zijn dan techniek en wetenschap.

Ja, de tijd wordt rijp. Alle ontwikkelingen naderen hun hoogtepunt. De goddeloosheid zal tot volle ontplooiing komen. Er komt een moment dat iedereen zal hebben gekozen, niemand uitgezonderd. Dan is de tijd van het oordeel gekomen. Het is goed om daar eens rustig over na te denken. Welke kant willen we uiteindelijk op. We hebben nu nog de volle vrijheid om onze keuze te maken. God wil dat zijn Zoon Jezus Christus Koning wordt. Wat voor Koning Hij zal zijn, dat kan iedereen aan de weet komen uit wat er over Hem geschreven is door mensen die Hem persoonlijk hebben gekend toen Hij op aarde was. In elke boekhandel is het verslag over zijn leven en over wat Hij heeft gezegd te krijgen. Er is een editie in modern Nederlands voor vijf gulden onder de titel: Levensecht. Dat moet je eens lezen. Dan is de keus niet moeilijk meer!

3 REACTIES

 1. Hi Sander,

  Enkele jaren geleden heb ook ik twee studies gepubliceerd over het fenomeen van de Spraakverwarring, destijds te Babel.

  Allereerst een in het Nederlands:
  “Spraakverwarring en Tijden der Heidenen”
  Link:
  http://schriftstudies.tk/?page=view&thema=09%20Gematriastudies&studie=02_Spraakverwarring%20en%20Tijden%20der%20Heidenen.htm

  En naderhand, maar wel wat uitgebreider, in het Engels:
  “Confusion of Tongues and the Seven Times”
  Link:
  http://schriftstudies.tk/?page=view&thema=10+Studies+in+English&studie=07_Confusion+of+Tongues+and+the+Seven+Times.htm

  Wellicht vind je het interessant om te vernemen dat de Bijbel m.i. nog heel wat aanvullende details profetisch over dit onderwerp verschaft.

  Met vriendelijke groet,
  Maarten de Bruijn
  BREDA

 2. Spannend. Hoe een naijverige God de wereld opblaast om vervolgens een zoon te sturen die nergens zo de schurft aan heeft als aan jaloersheid. Is het een wonder dat de wereld nu in de handen beland van autoritaire leiders, die er graag zo gauw mogelijk totalitaire samenlevingen van willen maken, door toedoen van de zogenaamde “Evangelicals”. Nog even en we hebben dankzij deze christenen meneer Trump weer in het zadel, van wie bekend is dat een uitgesproken schobbejak is, terwijl de wereld maar net een herhaling van meneer Jair Messias Bolsonaro bespaard is gebleven, de geweldadige Messias die de wereld van zijn longen wilde beroven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in