hoe kom ik tot geloof

2
3972

Het heeft geen zin om over ‘het geloof’ te spreken zolang we niet duidelijk hebben gemaakt wat het geloof gelooft. Christelijk geloof is geloof in de Here Jezus. Dus moeten we in het kort uitleggen wat dat inhoudt, en zeggen hoe dat geloof tot stand komt.

Let wel: we zeggen ‘geloof in Jezus’, en niet ‘geloof in God’. Natuurlijk gelooft een christen in God, maar dat doen de moslims en de joden en vele anderen ook. Godsgeloof is niet hetzelfde als christelijk geloof. Christelijk geloof is Christus-geloof, Jezus-geloof. Ult dat wat we hiervoor gezegd hebben zal duidelijk zijn waarom dat zo is en ook zo moet zijn.

Maar nu: geloof in de Here Jezus, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je de Here Jezus beschouwt als degene die Hij zegt dat Hij is, dat je op Hem vertrouwt. In de Here Jezus geloven, dat betekent heel eenvoudig: op Hem je vertrouwen stellen.

Hoe ontstaat dat vertrouwen? Laten we uitgaan van een alledaagse situatie (die wel wat doet denken aan wat we van Christus zeiden: dat Hij de heelmeester van zielen was). Laten we zeggen dat je aan een ziekte lijdt die operatief ingrijpen of een medicijnkuur vereist. Maar jij weet geen dokter en je hebt bepaald geen zin om je aan de eerste de beste over te leveren. Je zou de voorkeur geven aan een arts die je kende en op wie je kon vertrouwen.

Nu heb je een vriend, en die kent een arts waar hij zonder aarzeling naar toe zou gaan. Hij heeft een grenzeloos vertrouwen in die arts en beweert dat het vermogen van die man om mensen te genezen grenst aan tovenarij. Je vriend raadt je aan om daar naar toe te gaan. ‘ik heb een rotsvast vertrouwen in hem.’

Het is niet moeilijk te bedenken wat je in een dergelijke situatie niet zou zeggen. Je zou niet zeggen: ‘ik ben jaloers op dat geloof van jou en ik zou willen dat ik het zelf had. Maar ik heb vast niet zo’n sterke wil als jij, of anders heb jij een bepaald vermogen dat ik niet heb. Ik heb ook geprobeerd om te geloven, maar ik kan het niet opbrengen.’

Dat zou een vrij zinloze opmerking zijn. En het zou een volslagen zinloze onderneming zijn om te proberen jezelf met behulp van wilsinspanning of soortgelijke oefeningen op te werken tot een vertrouwen in die onbekende arts dat eigenlijk min of meer in het luchtledig zou zweven. Zo ontstaat vertrouwen niet. Zo ontstaat ook het vertrouwen in de Here Jezus niet. Dat ontstaat op een verbluffend ‘normale’ manier.

Vertrouwen in een arts krijg je door naar hem toe te gaan – bij voorkeur op aanbeveling van vrienden- kennis met hem te maken en zijn bekwaamheid te constateren. En dat vertrouwen is niet iets wat jij zelf tot stand brengt, het wordt in jou tot stand gebracht. De arts is er verantwoordelijk voor, niet jij.

Met het vertrouwen in de Here Jezus is het precies zo gesteld. Het gaat er niet om dat je ‘het geloof zoekt’, maar dat je de persoon opzoekt die het geloof wekt, dat je kennis met Hem maakt en Hem leert kennen – -. Heb je dat al geprobeerd?
Degene die ‘geloof’ zoekt vindt niets. Degene die de Here Jezus zoekt, vindt Hem, en met Hem het geloof.

Hoe je kennis kunt maken met de Here Jezus, daar zullen we aan het eind van dit boekje wat nader op in gaan. Hier zullen we ons eerst bezighouden met een vraag waar veel mensen mee zitten: Hoe staat het in dit verband met de wil? Er is immers zo vaak sprake van ‘kiezen voor Christus’? Speelt de wil dan in het geheel geen rol wanneer het er om gaat een christen te worden?

Laten we het doktersbeeld maar weer gebruiken. Je kunt niet uitmaken of je wel of geen vertrouwen krijgt in die arts. Maarje besluit om naar hem toe te gaan. Als je die beslissing niet neemt komt het proces waardoor het vertrouwen tot stand komt nooit op gang.

Nu kan het enige zelfoverwinning kosten om naar de dokter te gaan. Het is niet altijd zo gemakkelijk om toe te geven dat je ziek bent. Dat geldt ook voor onze relatie tot de Here Jezus. We willen toch zo graag onszelf helpen, ook op religieus gebied! Dat we zonder de Here Jezus geestelijk ziek zijn, zelfs doodziek – het kost wel iets om dat toe te geven.

En dat zouden we waarschijnlijk dan ook nooit doen als de diagnose van de Here Jezus niet zo’n geweldige bewijskracht had. Want hier staan we plotseling tegenover een gezond mens, de enige gezonde mens die ooit heeft geleefd. Op dat ogenblik wordt het ons pas goed duidelijk dat wij aan een ‘ziekte tot de dood’ lijden.

En dan kunnen we de diagnose aanhoren, want hij wordt gesteld door degene die kan genezen. We kunnen het verdragen om de last van onze schuld te zien als we tegelijkertijd Degene zien die hem heeft weggedragen en die ons daarvoor Zijn gerechtigheid heeft gegeven.

Het geloof ontstaat wanneer je Hem leert kennen. En dat je Hem zoekt, naar Hem begint te vragen, dat is op zichzelf al een begin van geloof. Als de mensen bij de Here Jezus kwamen vroeg Hij ze nooit hoe groot hun geloof was. Hij prees ze omdat ze bij Hem kwamen en noemde dàt geloof.

Is het moeilijk om te geloven? Die vraag kunnen we anders formuleren: Is het moeilijk om naar de Here Jezus te gaan? Ja, dat is in zoverre moeilijk, dat het een capitulatie van jouw kant inhoudt. Je geeft toe dat je datgene wat Jezus te geven heeft, kunt gebruiken, eenvoudig omdat jij er gebrek aan hebt. Het ontbreekt jou aan de gerechtigheid die je veilig door Gods oordeel heen zal brengen. Maar hoe moeilijk het ook schijnt, toch is het verrassend eenvoudig. Je kunt tot Hem komen door bijvoorbeeld te zeggen:

‘Lieve Heiland, ik heb het oordeel over mijn leven aangehoord. En nu hoor ik dat U in mijn plaats dat oordeel ondergaan hebt. Ik kan niet bevatten wat dat inhoudt, maar ik besef wel, dat Uw liefde voor mij grenzeloos moet zijn. Ik wil graag dat de gerechtigheid die U voor mij kocht toen U stierf, de mijne wordt, en ik heb begrepen dat U dat ook wilt, ja, dat U er meer dan wat ook naar verlangt. Wat kan ik anders zeggen, Heer, dan ‘dank U’, en ‘amen’. Hier ben ik, Heer. En als ik nog mocht twijfelen en het niet begrijp, dan zult U het mij langzaam maar zeker wel duidelijk maken.

Als je dit gebed van ganser harte zou bidden, dan zou het je niet tot een geloofsheld maken die zich op allerlei opmerkelijke geestelijke of morele prestaties kan beroemen. Maar je zou wel kunnen zeggen en belijden dat je tot de Here Jezus was gekomen en een christen was geworden.

Dat zou het begin van een nieuw leven zijn.

2 REACTIES

 1. Het verhaal van de vrouw die 12jaar lang aan bloedingen leed geloofde door Jezus mantel aanraakte, gezond werd! Jezus vernam dat omdat eruit Hem een kracht ging! Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered en de vloeiing hield op! Matteus 9: 20- 22.

 2. Matteüs 11: 16- 25-30
  Laat allen die gebukt gaan onder zware lasten, bij mij komen: ik zal u verlichting geven.
  Neem mijn juk op u en laat mij uw leermeester zijn, want ik ben eenvoudig en bescheiden.
  Bij mij zult u rust vinden.
  Want het juk dat ik u opleg, is zacht en de last die ik u te dragen geef, is licht.’
  Lukas 1: 15; 7:31-35; 1 Johannes 5: 3.
  CAK

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in