4 stappen naar vrede met God

0
2770

STAP 1

ONTDEK GOD’S PLAN: VREDE EN LEVEN

 

Het is Gods bedoeling dat wij hier en nu blij en gelukkig leven. Hoe komt het toch dat de meeste mensen dit echte leven niet kennen?

 

Citaat uit de Bijbel: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

 

STAP 2

HET PROBLEEM: BREUK TUSSEN GOD EN MENS

 

God schiep de mens zo dat hij met Hem in contact kon komen. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven. God maakte van die mens echter geen robot die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hem de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken.

De eerste mens koos echter zijn eigen weg. En alle mensen zijn hem daarin helaas gevolgd. Op die manier is het echte leven verloren gegaan en is er een onoverbrugbare afstand gekomen tussen God en de mens

De Bijbel zegt daarover: Want zij hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid van God; (Romeinen 3:23)

Door onze keuze is er een breuk ontstaan tussen God en mens

 

STAP 2 (VERVOLG)

Al eeuwen door heeft de mens op talloze manieren geprobeerd de ontstane kloof te overbruggen

 

STAP 3

GODS OPLOSSING: JEZUS CHRISTUS

Jezus Christus is de enige die de ontstane kloof tussen God en ons kan overbruggen. Daartoe kwam Hij op aarde, stierf Hij tenslotte een wrede dood aan het kruis, maar droeg op die manier de straf voor onze zonden. Hij overbrugde daarmee de kloof tussen God en ons

 

In de Bijbel staat het zo: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. (Romeinen 5:8)

En een stukje eerder:
Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

God Zelf zorgde voor de ENIGE uitweg.
Ieder mens staat voor de keuze die weg te gaan of niet, die waarheid te geloven of niet, dat leven te zoeken of niet.

 

STAP 4

ONS ANTWOORD: CHRISTUS AANNEMEN

In feite zijn er twee soorten mensen op de wereld. De ene groep die gescheiden leeft van God met alle consequenties van dien. De andere groep die door Jezus Christus, God hebben leren kennen als hun Vader. Die vergeving hebben ontvangen en nu blij en ontspannen kunnen leven. Mensen die een doel hebben en zinvol leven.

Dat is wat we noemen, geloven. We moeten vertrouwen op Jezus Christus en Hem persoonlijk aanvaarden als Heer over ons leven. Geloven betekent: Er op vertrouwen dat het waar is wat Hij zegt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here