razendsnelle groei

Het christelijk geloof is kort na de dood van Jezus ontstaan en heeft zich daarna razendsnel verbreid. Binnen 5 weken waren er al tienduizend...

totaal veranderd

heel opvallend in het hele verhaal rondom de opstanding is de totale metamorfose in de volgelingen van Jezus. Als u de volgelingen van Jezus...

opgestaan uit de dood … of toch niet

in het vorige onderwerp hebben we stilgestaan bij de bewering van de volgelingen van Jezus dat het graf leeg was en dat Jezus uit...

bekende mensen over de opstanding

LORD DARLING, OUD-OPPERRECHTER VAN ENGELAND: “de bewijzen voor de opstanding van Jezus Christus uit de dood zijn zo sterk, dat geen enkele weldenkende jury ter...

Paulus, een bewijs voor de opstanding

de radicale verandering van de genadeloze christenvervolger Paulus tot een vurig navolger van Christus is een enorm bewijs voor de waarheid van de boodschap...

wat zei Hij zelf?

de Joden antwoordden: ‘Wij willen u niet stenigen omdat u iets goeds gedaan hebt, maar omdat u God lastert! U bent een mens maar...

Hij zei dat Hij de wereld zou oordelen

Een andere ongelooflijke bewering die Jezus deed was dat Hij op een dag de hele wereld oordelen zou. Hij zegt oa het volgende: “wanneer de...

eerst sceptisch ..

Een ander bewijs voor de opstanding is de bekering van sceptische en zelfs vijandig gezinde mensen. Een paar voorbeelden: JAKOBUS Jakobus was een broer van Jezus....

de opstanding

Er zijn maar weinig historici die betwijfelen of Jezus wel echt bestaan heeft. En dat Hij gekruisigd is (wat in die tijd een normale...

de sleutel tot de waarheid

In het begin van de eerste eeuw is er een Jood geweest, die een goddelijke autoriteit claimde voor Zichzelf en wiens leven, leer en...