de sleutel tot de waarheid

In het begin van de eerste eeuw is er een Jood geweest, die een goddelijke autoriteit claimde voor Zichzelf en wiens leven, leer en...

buitenbijbelse bronnen

ook in andere oude geschiedkundige documenten wordt de naam Jezus genoemd. Wat hebben ze over Jezus te melden? klopt het met wat de Bijbel...

Paulus, een bewijs voor de opstanding

de radicale verandering van de genadeloze christenvervolger Paulus tot een vurig navolger van Christus is een enorm bewijs voor de waarheid van de boodschap...

er zijn wat Jezus betreft slechts 3 mogelijkheden

kun je iemand die de de dingen zei die Jezus zei en de dingen deed die Jezus deed slechts een goed voorbeeld of een...

opgestaan uit de dood … of toch niet

in het vorige onderwerp hebben we stilgestaan bij de bewering van de volgelingen van Jezus dat het graf leeg was en dat Jezus uit...

de geschiedenis heel in het kort

Wat heeft de Bijbel ons eigenlijk over Jezus te vertellen, de geschiedenis heel in het kort: Aan het begin van onze jaartelling werd in...

razendsnelle groei

Het christelijk geloof is kort na de dood van Jezus ontstaan en heeft zich daarna razendsnel verbreid. Binnen 5 weken waren er al tienduizend...

Hij vergaf zonden

“Hij lastert God, wie kan zonden vergeven dan God alleen?’ (opnieuw de Joden tegen Jezus) een bekend verhaal in de Bijbel vertelt over de verlamde...

Ik Ben

In de uitspraken van Jezus komt de term “Ik ben” regelmatig voor. Op zich lijkt dat niets byzonders, behalve als je in het Oude...

bekende mensen over de opstanding

LORD DARLING, OUD-OPPERRECHTER VAN ENGELAND: “de bewijzen voor de opstanding van Jezus Christus uit de dood zijn zo sterk, dat geen enkele weldenkende jury ter...